ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิชัย  คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๘ โดยจัดประชุมแบบสัญจรร่วมกับคณะทำงานศูนย์บูรณาการและประสานงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อำเภอบุณฑริก  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ นายธนู  บุญเลิศ เป็นประธานการประชุม 

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณ จุดผ่อนปรนการค้า ช่องตาอู เพื่อสังเกตการณ์การบริบทสถานที่สุ่มเสี่ยงในการเกิดการค้ามนุษย์