ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " อำเภอลับแล

นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดตามโครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  ณ  ตลาดผลไม้ตำบลนานกกก  หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้แก่การรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/พบปะอาสาสมัครแรงงานตำบลนานกกก  และเผยแพร่เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน