ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาดูงานที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยมีแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมเจ้าท่าจังหวัดฉะเชิงเทรา