สรจ.พัทลุง นำสถานประกอบการ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และศึกษาดูงานชมรม To Be Number One ต้นแบบ ณ จังหวัดพังงา

นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท จังหวัดพังงา เพื่อร่วมเสวนาและรับฟังการดำเนินงานชมรม To Be Number One ประเภทต้นแบบ ระดับทอง/ระดับเพชร แนวทางการพัฒนาเครือข่ายจังหวัด/ชมรม To Be Number One สู่ความยั่งยืน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของจังหวัด/ชมรม นอกจากนี้ได้นำสถานประกอบการศึกษาดูงานการดำเนินงานชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ของบริษัท สุพารา จำกัด จังหวัดพังงา

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุพารา จำกัด จังหวัดพังงา