ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร) เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 3

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร) เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญอาสาสมัครแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน