ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. นายบุญเรือง เข็มทอง  แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้  นางบุญมาภรณ์  สีใส  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย  นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์  นักวิชาการแรงงาน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม