ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  นำบริการด้านแรงงานลงพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร  ประกอบด้วย การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน และการสาธิตอาชีพอิสระ (การทำพิมเสนน้ำ)  ณ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ ๒ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร