งาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2559 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 07.00 - 21.00 น. หน่วยงานสังกัด กรง.จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2559 ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน พิธีสงฆ์ พิธีสวนสนามของทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นศ.วิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ โดยมีนายอัครเดช เจิมศิริ ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี