สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน