ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560