ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดปกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง