ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง