ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง