ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงาน ณ ห้องแฟซิฟิค ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแฟซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่: 
Friday, 02 February 2018 - Saturday, 03 February 2018
สถานที่: 
ณ ห้องแฟซิฟิค ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแฟซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
จังหวัด: 

ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
038-0398051

   Smart Job Center