ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟนำคณะแพทย์และพยาบาลออกตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอลตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในปีนี้กรมการแพทย์มีแผนส่งคณะแพทย์และพยาบาลเดินทางมาอิสราเอลจำนวน 3 รอบ คือ เดือนกุมภาพันธ์ เป็นรอบการตรวจทั่วไปและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังจากใหลตาย เดือนเมษายน เป็นรอบการตรวจติดตามการปฏิบัติตนตามคำสั่งแพทย์ และเดือนพฤษภาคม เป็นรอบการตรวจประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในการตรวจรอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 11 คน

ฝ่ายแรงงานได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟและนำคณะแพทย์ ออกตรวจไทยในอิสราเอลกระจายไปทั่วทุกภาคของอิสราเอล ประกอบด้วย ภาคเหนือ ที่ Moshav Yavniel และ Moshav Yesod Hamaala ภาคใต้ที่ Moshav Nativ Haasara และ Moshav Sde Nitsan และภาคกลางที่ Moshav Lakhish ในการนี้ ฝ่ายกงสุลได้นิมนต์พระจากจังหวัดบึงกาฬเดินทางเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจให้แรงงานไทยร่วมกับคณะแพทย์ฯ ด้วย