แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทกิจการโรงแรมที่พัก 2) แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท ตั้งอยู่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประเภทกิจการโรงแรมที่พัก และ 3) ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทกิจการโรงแรมที่พัก ซึ่งจากการตรวจติดตามไม่พบการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ให้คำแนะนำตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องต่อไป