สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การสร้างแนวกันไฟ

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก และ นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดตาก ตรวจติดตาม พร้อมจ่ายค่าตอบแทนและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การสร้างแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยยะอุ หมู่ที่ 1 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก