สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว