สรจ.พัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ณ วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง