ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Date: 
Monday, 09 April 2018

              พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีวาระพิจารณา ได้แก่ 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2) สำนักงานธนานุเคราะห์ขอปรับปรุงค่าเช่าบ้านพนักงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
9 เมษายน 2561