สภาหอการค้าไทย หารือ ปลัดแรงงาน พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...

Date: 
Monday, 09 April 2018

          วันนี้ (9 เม.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะ เข้าพบหารือเรื่องพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... กรณีให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2561