นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน "รดน้ำขอพร"อดีตนายกสมาคมฯ และสรงน้ำพระขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน "รดน้ำขอพร"อดีตนายกสมาคมฯ และสรงน้ำพระขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

                                                                                   Download Images

 
          วันที่ 9 เมษายน 2561 รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน นำทีมคณะกรรมการ สมาคมฯ เข้าพบคุณจุฑาธวัช อินทรสุขศรี อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน และคุณพูนพิสมัย อินทรสุขศรี อดีตนายกสมาคมแม่บ้านฯ เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
          หลังจากนั้นนั้น รศ.ดร.รัตนาฯ ได้นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
 
******************
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 เมษายน 2561
Date: 
Monday, 09 April 2018