ครม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Date: 
Tuesday, 10 April 2018

          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในงานประกอบด้วยพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

10 เมษายน 2561