ขอเชิญนัดพบงานกับบริษัทชั้นนำ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
Sunday, 20 May 2018
สถานที่: 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง
จังหวัด: 

กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์: 
โทรศัพท์ 02 1729888 โทรสาร 02 1729620