ปลัดแรงงาน ประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม

Date: 
Wednesday, 16 May 2018

 

 

             นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมงานเลี้ยงอาหารต้อนรับ จากนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ในคราวการเดินทางมาร่วมประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

             พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือประเด็นการพูดคุยหารือประเด็นการสนทนาร่วมกับ DG EMPL คณะกรรมาธิการยุโรป ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
16 พฤษภาคม 2561