ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี สถานีโทรทัศน์ "NBT"

Date: 
Wednesday, 11 July 2018

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย "3 ทศวรรษ NBT สถานีข่าวสารความรู้ คู่รัฐเพื่อประชาชน" โดยมี นางพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อำนาจฯ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการผ่านกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นสาธารณกุศล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

-----------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ข่าว/สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/11 กรกฎาคม 2561