ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการพร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และพสกนิกรชาวไทยในบรูไนฯ เข้าร่วมในพิธีและร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยช่วยกันเก็บขยะ กิ่งไม้ ตลอดเส้นทางถนน Jalan Elia Fatimah