ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ 2018

                    วันที่ 2 กย 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้จัดกิจกรรม”งานกีฬาแรงงานสัมพันธ์ 2561 “ โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และชมรมสามัคคีไทยไกลบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 172 คน