ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ออกอากาศรายการสถานีประชาชน

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกอากาศรายการ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอสสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์