ประกาศผล การประกวดคำขวัญและโลโก้ กิจกรรม 5 ส กระทรวงแรงงาน

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะกรรมการตัดสินผลการประกวดคำขวัญและโลโก้ ขอประกาศผลการพิจารณาว่าไม่มีผู้ชนะการประกวดคำขวัญและโลโก้ 5 ส กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 232 1458

 

 

URL: 
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/prakadpol-5s-for16nov2018.pdf

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวรัฐบาล

 

แหล่งที่มา: 
กรมประชาสัมพันธ์
วันที่: 
29 เมษายน 2015

เคาท์ดาวน์ “ตึกลูกกวาด 5..4..3..2.1” ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เปิดบริการแน่นอน 19 มกรา’นี้

            

            ก.แรงงาน เตรียมเปิดตัว ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จัด‘พริตตี้มายด์’ ให้บริการดุจญาติมิตร ชูแนวคิด ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’นำเทคโนโลยีชั้นสูงมารองรับบริการคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมยกงาน ‘กระทรวงแรงงานพบประชาชน มหกรรมสร้างอาชีพ นัดพบแรงงาน เพื่อความสุขของประชาชน’ จับมือบริษัทชั้นนำมารับสมัคร – สัมภาษณ์งานทราบผลทันที มหกรรมอาชีพ ฝึกอาชีพอิสระ 16 อาชีพ สาธิตความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกทักษะฝีมือ นวดแผนไทย พลาดไม่ได้ 19 มกราคมนี้ พบกันที่กระทรวงแรงงาน

 

วันที่: 
18 มกราคม 2015 - 19 มกราคม 2015

ขอเชิญตรวจผลการออกสลากบัตรแรงงานเชิญรับโชค กระทรวงแรงงาน

วันที่: 
08 เมษายน 2014
           
            นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามเสือป่า   

ส่งมือปราบ มาทำงาน "ต้านค้ามนุษย์"

 

ส่งมือปราบ มาทำงาน "ต้านค้ามนุษย์"

 

วันที่: 
15 กรกฎาคม 2013 - 05 สิงหาคม 2013

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

       มี ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่
        1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
        2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
        3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

ประชากรรวม

HTML Code

Director General

 

 

คำแปล      : ผู้อำนวยการใหญ่

คำอธิบาย  : ผู้อำนวยการใหญ่ คือบุคคลที่คณะประศาสน์การของ ILO แต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่อื่นๆ ที่อาจได้รับมอบหมาย

 

 

 

Syndicate content