ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Congratulates New Permanent Secretary of Labour

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2019
 
 
          Today (May 15, 2019) at 08.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Suradej Waleeittikul and the ministry’s executive team, presented flowers to congratulate Director-General of the Department of Skill Development, Mr. Suthi Sukosol on appointment as Permanent Secretary of Labour, following resolution from the Cabinet’s meeting on May 14, 2019. The occasion took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.
 
+++++++++++++++++++
 
 

Division of Public Relations/
News & photos by Pariyaron Phromsakha Na Sakonnakhon/
15 May 2019/