ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล”

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม เฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ก.แรงงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันอานันทมหิดล

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ก.แรงงาน นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

MOL Organizes Blood Donation in Honour of His Majesty the King

วันที่: 
07 มิถุนายน 2019

          The Ministry of Labour organized the second blood donation project from the goal of 15 times to help workers and people who suffer from work hazards. The project also looks at promoting all sectors to recognize the sacrifice and doing good deeds without expecting returns and to celebrate the coronation ceremony of 2019.

 

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่: 
07 มิถุนายน 2019

          กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 จากจำนวน 15 ครั้ง ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริมรณรงค์ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

Syndicate content