ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน มีผล 30 ก.ย.นี้

วันที่: 
10 กันยายน 2019

          ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยขยายสิทธิให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน และปรับเพิ่มเงินตอบแทนความชอบในการทำงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เพื่อตอบแทนให้ลูกจ้างที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐวิสาหกิจติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยมีผลใช้บังคับแก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่จะได้รับผลประโยชน์กว่า 7,000 คน

รมว.แรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

วันที่: 
09 กันยายน 2019

            วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

'หม่อมเต่า'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นกว่า 400 แห่ง เชิดชูต้นแบบจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

วันที่: 
09 กันยายน 2019

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เชิดชูต้นแบบสถานประกอบกิจการกว่า 400 แห่ง สามารถจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม มีระบบมาตรฐานแรงงาน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'TNN ครบรอบ 12 ปี'

วันที่: 
09 กันยายน 2019

          วันนี้ (9 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 12 ปี สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

‘รองปลัดแรงงาน’เผย ไทยมุ่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานภายใต้ฉันทามติอาเซียน

วันที่: 
09 กันยายน 2019

          รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวปราศรัยหัวข้อ หลักการบริหารจัดการและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยภายใต้กรอบฉันทามติอาเซียน เน้นย้ำ ประเทศไทยมุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยและต่างด้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ก.แรงงาน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่: 
09 กันยายน 2019

            วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการสำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

Labour Minister Distributes Relief Packages to Flood Victims in Roi Et

วันที่: 
07 กันยายน 2019

          The Labour Minister and committee visited Roi Et for an inspection and gave 500 relief packages to alleviate suffering, in an integrated effort to help flood victims.

 

MOL Organizes 6th Blood Donation Event in Honour of His Majesty the King

วันที่: 
06 กันยายน 2019
 
 

MOL Joins Anti-Corruption Day 2019 “Unite Thais to Fight Fraud”

วันที่: 
06 กันยายน 2019

           On September 6, 2019, at 09.00 hours, Assistant to the Labour Minister Mr. Duangrit Benjathukul Chairungrueng, the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Somsak Apiwantanakul and the ministry’s executive committee, led officials and staff under the Ministry of Labour to join the Anti-Corruption Day 2019 event “Unite Thais to Fright Fraud” at Event Hall 101, G floor, BITEC Exhibition and Convention Center. Privy Councilor Gen. Paiboon Koomchaya presided over the ceremony.

Syndicate content