ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

MOL Public Relations Committee Meet for 3/2019

วันที่: 
06 มิถุนายน 2019
          Today (June 6, 2019) at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul chaired the Ministry of Labour’s Public Relations Committee meeting 2/2019, at the Amporn Jannanon Conference Room, 10th floor, Department of Skill Development.
 
 

ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/62’

วันที่: 
06 มิถุนายน 2019
          วันนี้ (6 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 

MOL Prepares Tripartite Representatives for ILO Annual Conference in Geneva, Switzerland

วันที่: 
05 มิถุนายน 2019

          The “Deputy Permanent Secretary” as the head of the Thai delegation held a preparatory meeting for tripartite representatives to prepare before traveling to participate in the 108th Session of the International Labour Conference from June 10 – 21, 2019, in Geneva, Switzerland.

 

MOL Working Committee on Considering Substantial Labour Information and International Labour Standards Meets

วันที่: 
04 มิถุนายน 2019

            On June 4, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikulchaired the working committee’s meeting on considering the substantial labour information and international labour standards no. 2/2019. The meeting considered the preparation of the answer to the questions in the first report, requested the ILO Convention No. 111 and the plan and timeframe for the preparation of the first report for the ILO Convention No.111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน เตรียมนำคณะไตรภาคีเข้าร่วมประชุมใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่: 
05 มิถุนายน 2019

          “รองปลัดแรงงาน” ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประชุมเตรียมความพร้อมผู้แทนไตรภาคี เตรียมตัวก่อนเดินทางและการเตรียมการด้านสารัตถะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิ.ย. 62 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

MOL Committee Meets on Health and Safety Thailand Project

วันที่: 
04 มิถุนายน 2019

            On Tuesday, June 4, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul, M.D. chaired the project committee meeting on “Healthy and Safety Thailand” for the third time, at the Prof. Nikom Chandravithun Conference Room, 5th Floor, Department of Labour Protection and Welfare. The meeting considered the integration of the Healthy and Safety Thailand project with the Labour Management Center in the Eastern Development Zone, whereby the project will be one activity of the Labour Management Center. 

 

MOL Places Tray of Flowers and Lights Candles in Honour of HM Queen’s Birthday

วันที่: 
04 มิถุนายน 2019

            On June 3, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Tawat Benchatikul representative the Ministry of Labour, placing a tray of flowers and lighting candles in honour of Her Majesty's Queen Suthida’s birthday which took place in Sanam Luang.

 

MOL Organizes Professional Demonstrations and Trainings for the Public at Sanam Luang in Honour of HM Queen’s Birthday

วันที่: 
03 มิถุนายน 2019

         On June 3, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul; the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Suchat Pornchaiwiseskul, and the ministry’s executives observed public service activities of the Ministry of Labour and gave words of encouragement to the staff. The activities were arranged in honour of Her Majesty's Queen Suthida’s birthday which took place in Sanam Luang (on the Supreme Court’s side). The Ministry of Labour’s Department of Skill Development organized professional demonstrations and trainings for the people which received a lot of attention from the public.

 

MOL Signs Blessings for HM Queen’s Birthday

วันที่: 
03 มิถุนายน 2019

          On June 3, 2019, at 08.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Suchat Pornchaiwiseskul and the ministry’s executives attending the signing ceremony on the occasion of the birthday of Her Majesty Queen Suthida. The occasion took place at the Sahathai Samakhom Pavilion inside the Royal Palace.

 

Syndicate content