ก.แรงงานชิงเค้กตลาดแรงงานในต่างประเทศ

                                           รองปลัดกระทรวงแรงงานประชุมเชิงบูรณาการเพื่อบริหารดูแลแรงงานไทยไปต่าง ประเทศ เน้นศักยภาพเพื่อขยายโอกาสในตลาดต่างประเทศมากขึ้น แนะแก้จุดอ่อนทางภาษาของคนไทยให้เป็นจุดแข็ง ส่วนการบูรณาการด้านอื่นๆ จะเป็นแรงเสริมที่ต้องไม่ละเลยเช่นกัน !!

วันที่: 
24 มีนาคม 2008

รมว.แรงงานปลื้มผลการรณรงค์ให้แรงงานใช้สิทธิ์เลือก ส.ส. มีผู้แจ้งสิทธิแล้ว 2 ล้านคน

                                               วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์หลังเดินสายบรรยายพิเศษชี้แจงนโยบายและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน รณรงค์เชิญชวนชาวแรงงานให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออก ว่า "กระทรวงแรงงาน ได้กำชั

วันที่: 
26 พฤศจิกายน 2007

คณะกรรมาธิการการแรงงานฯวุฒิสภาพบผู้บริหาร ก.แรงงานวอนให้สะสางปัญหาอย่าง "สะเด็ดน้ำ"

                                           วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.00 น นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา (กมธ.แรงงานฯ) นำโดยพล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและ สวัสดิการสังคม วุฒิสภา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน

วันที่: 
29 พฤษภาคม 2008

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับตัวแทนมูลนิธิเพื่อนหญิง

                                           มูลนิธิ เพื่อนหญิง เข้าพบรองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้กระทรวงแรงงานช่วยดำเนินการความช่วยเหลือเยาวชนและสตรีที่ประสบ ปัญหาการว่างงานอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูลมีสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาการว่างงานและแสดงความจำนงต้องการมีงานทำ กว่า 150 คน

วันที่: 
24 มีนาคม 2008

โครงสร้างกระทรวง

Syndicate content