สรจ.กำแพงเพชร มอบตั๋วเงินคืนภาษีคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้กับคนงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน

กับบริษัท FU TSU CONSTRUCTION CO.,LTD.

สำนักงานแรงงานจังหวัดพูน ออกหน่วยบริการประชาชน ในงานวันดอกลำไยบาน ตำบลหนองช้างคืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

สำนักงานแรงงานจังหวัดพูน ออกหน่วยบริการประชาชน
ในงานวันดอกลำไยบาน ตำบลหนองช้างคืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554


5 เสือแรงงานลำพูน ถกปัญหาขาดแคลนแรงงาน

จังหวัดน่านร่วมจัดรายการ"ผู้ว่ามาแล้ว"และสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

   

     เมื่อวันที่   15 มีนาคม  2554  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดรายการ "ผู้ว่ามาแล้ว"  และร่วมจัดสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน  เพื่อร่วมตอบปัญหาและข้อสงสัยแก่ประชาชนในรายการผู้ว่ามาแล้วซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  94.75 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 06.00 น.  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  โดยมีนายเสนีย์  จิตตเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธาน

 

นายอาทิตย์ อิสโม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี

 

      วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอาทิตย์  อิสโม หัวหน้าผู้ตรวจราชการแรงงานและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ทั้งนี้ นายสบโชค  สิงหปรีชา แรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้นำเสนอการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี  ณ ห้องประชุม ๓ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี

Syndicate content