เหล่าข้าราชการสำนักงานแรงงาน มาร่วมขอพรปีใหม่ท่านแรงงานจังหวัด

 

          เหล่าข้าราชการสำนักงานแรงงาน มาร่วมขอพรปีใหม่ท่านแรงงานจังหวัด นางเตือนใจ พงษ์สุวรรณ พร้อมทั้งมอบของขวัญ และขอพรเนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2554

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี มาร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัดฯ

          หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพันเทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ และปลัดจังหวัดปทุมธานี นายโชคชัย เดชอมรธัญ เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ จังหวัดอุทัยธานี

                   

       สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2553  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  เพื่อแจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2554

Syndicate content