ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กฏหมายแรงงานสำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง

กฏหมายแรงงานสำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับแรงงาน

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน.

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

หางานทำ/หาคนทำงาน

 

หางานทำ/หาคนทำงาน

คุณชื่นชอบหัวข้อใดใน web site นี้มากที่สุด

Site Map

Site Map

สรุปผลการสนทนาในวาระที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547

 สรุปผลการสนทนาในวาระที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547  (ดูรายละเอียด)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านแรงงาน The Senior Labour Officials' Meeting of ASEAN Labour Ministry (SLOM)
Syndicate content