รัฐมนตรีเปิดตลาดภาคเหนือให้คนหางาน

                        รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงาน ประธานเปิด "มหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ภาคเหนือ" เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่และกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีโอกาสพบปะผู้ ประกอบการโดยตรง โดยมีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 100 บริษัท ตำแหน่ง งานว่าง 12,000 อัตรา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่: 
20 มีนาคม 2008

รมว.แรงงานเผย รอคณะอนุกก.พิจารณาขึ้นค่าครองชีพ เป็นการ "ชั่วคราว" รสก.

                                            เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2551 โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นการพิจารณาเพิ่มค่าครองชีพเป็นการชั่วคราวโดย ไม่มีกรอบเวลา กล่าวคือชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอัตราเงินเดือนไม่สูง ระหว่าง 7,700

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2008

รมว.อุไรวรรณ เดินสายภาคเหนือมอบนโยบาย 5 กลุ่ม 16 ข้อ เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

                                           รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานเดินสายมอบนโยบายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยึดนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน เป็นกรอบกำหนดนโยบายด้านแรงงาน 16 ข้อ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในทุกด้าน

วันที่: 
20 มีนาคม 2008

ไทยเจ๋งคว้า 6 เหรียญ จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ

 

วันที่: 
20 พฤศจิกายน 2007

ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างบรรทัดฐาน "งานที่มีคุณค่า" สู่เวทีอาเซียน

                                            กระทรวงแรงงาน เดินหน้าสานต่อบรรทัดฐานอาเซียนด้าน "งานที่มีคุณค่า" หลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน ครั้งที่ 20 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รัฐมนตรีอุไรวรรณ ระบุ พร้อมส่งเสริมงานที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างด้าว ด้านผอ.ILO สนใจ "เศรษฐกิจพอเพียง" เชื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2008

เคาะโรงงาน สร้างกระแส ไปใช้สิทธิ – ไม่ขายเสียง

                                           กระทรวง แรงงานลุยเคาะประตูโรงงาน เดินหน้าสร้างจิตสำนึกแรงงานไทย "ไปใช้สิทธิ ไม่ ขายเสียง" หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กกต.ร้องขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่นาย จ้าง – ลูกจ้าง พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักร โฆษกกระทรวงแรงงาน เผย วางแผนประชาสัมพันธ์แบบปูพรม ใช้ทุกสื่อที่มีอยู่ใ

วันที่: 
20 พฤศจิกายน 2007

เสียงสะท้อนจากแรงงาน....กับการเลือกตั้งส.ส.

                                          ตาม ที่กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เชิญชวนให้ชาวแรงงาน ประกอบด้วย นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นั้น

วันที่: 
20 พฤศจิกายน 2007

รมว.แรงงานรับข้อเรียกร้องพสป. พร้อมพิจารณาตามจริง

                                           พันธมิตร สหภาพแรงงานประชาธิปไตย (พสป.) ยื่นข้อเรียกร้อง 6 ข้อ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาทิ เสนอให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ ยกเลิกการจ้างงานเหมาค่าแรง รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ98

วันที่: 
20 มีนาคม 2008

ผู้ตรวจฯก.แรงงาน ลงพื้นที่ 10 จังหวัดภาคกลาง รณรงค์ไปเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50

                                             ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงแรงงานให้แนวทางการรณรงค์เลือกตั้งส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ แก่กลุ่มจังหวัด 10 จังหวัดในภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรี ย้ำว่าประชาธิปไตยนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และความผาสุกของประชาชน

วันที่: 
23 พฤศจิกายน 2007
Syndicate content