สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

“พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” สั่งจัดเวทีสัมมนา กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน รับก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูก รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สั่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นนักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือข้อราชการ

วันที่: 
20 มีนาคม 2018

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะ นายรุสดี  บาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และคณะ นายอรุณ  อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และคณะ นายอิสมะแอ  อาหวัง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะ นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและคณะกรรมการองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมงานที่มีคุณค่า พร้อมทำงานใกล้ชิดนานาชาติ

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

           “ปลัดแรงงาน” กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 332 ของ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ย้ำ ประเทศไทย ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า (Decent Work) พร้อมทำงานใกล้ชิด กระชับความร่วมมือขยายกรอบความเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เปิดงาน WorldSkills Thailand 2018 หาเยาวชนมีฝีมือ

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

          รมว.แรงงาน เปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) เฟ้นหาเยาวชนมีทักษะฝีมือ 28 สาขา สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 

ก.แรงงาน หนุนลูกเรือประมงไทยและต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ปราศจากค้ามนุษย์

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

           “รองปลัดแรงงาน”เผย ภาครัฐพร้อมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ลูกเรือประมงไทยและแรงงานต่างด้าวรู้สิทธิตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นลูกจ้างที่ดีในการทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายประเทศปราศจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

สร้างการรับรู้ สื่อต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ชมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
19 มีนาคม 2018

            สัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2561 สร้างการรับรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเหมือนเช่นคนไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

Syndicate content