สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ปากน้ำโพ ขับเคลื่อนนโยบายแรงงานปี 62 ตามสูตร 13 + 4 + 7

วันที่: 
21 ตุลาคม 2018

           รมว.แรงงาน มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ เน้นหนักนโยบาย 3 A ตามสูตร 13 + 4 + 7

 

 

Permanent Secretary of Labour Gives Worship Before Taking on New Position

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          On October 19, 2018, at 10.30 hours Deputy Permanent Secretary of Labour, Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn worshiped the Ministry of Labour’s sacred statues on the occasion of appointment to the new position as Deputy Permanent Secretary (senior executive) at the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labour, in accordance with the Cabinet’s resolution as of October 2, 2018. 

 

Ministry of Labour Consults Draft of Fisheries Act

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          On October 19, 2018, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mrs. Petcharat Sinauy chaired the meeting to consult the draft of the Fisheries Act B.E…... with public agencies, the National Fisheries Association of Thailand and Provincial Fisheries Associations which took place at the Treethep 2 Conference Room on the 14th floor of the Department of Employment.

 

Ministry of Labour’s Event Committee Meets to Prepare for Red Cross Fair 2018

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          On October 19, 2018, at 09.30 hours, the Social Security Office’s Secretariat, Mr. Ananchai Uthaipattanachep chaired the working committee meeting on preparing the exhibition for the Ministry of Labour’s Red Cross Fair 2018. The meeting determined the format of the ministry’s exhibition at the Treethep 2 Conference Room on the 14th floor of the Department of Employment. 

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Syndicate content