สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ในต่างประเทศ ครั้งที่ 6

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ดังนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับในปี 2561 เป็นการจัดทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ณ เมืองกง ครั้งที่ 6 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ร้านอาหารไทย Siam Garden เขต North Point มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จากสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วยแม่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็นระดับ 1 จำนวน 11 ราย และระดับ 2 จำนวน 14 ราย

ก.แรงงาน ‘จัดทีม’ ตรวจเยี่ยม ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

วันที่: 
19 มิถุนายน 2018
 
          ก.แรงงาน จัดทีมลงพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ 19 รุ่น 380 คน เดินหน้าตามเป้า 13,248 คน ให้มีทักษะฝีมือ สร้างอาชีพหลัก อาชีพอิสระ ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 
Syndicate content