สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

MOL Meets for Project on Safety and Justice Programs: Rights and Opportunities for Migrant Women Workers in ASEAN

วันที่: 
17 มกราคม 2019

            On January 17, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting commencement of the project on Safety and Justice Programs: Rights and Opportunities for Migrant Women Workers in ASEAN. The meeting took place at the Kamolmas Room, Sukosol Hotel, Bangkok. He said that he was pleased to welcome everyone to the meeting today, the first official meeting of the National Project Advisory Council or NPAC, on Safety and Justice Programs: Rights and Opportunities for Migrant Women Workers in ASEAN, or known as Safe & Fair Project.

 

MOL Opens EEC Labour Administration Center

วันที่: 
17 มกราคม 2019
          The Ministry of Labour opened the full-service EEC Labour Administration Center in preparation to increase the potential of workers within EEC, driving Thailand into the 4.0 era 
 

ก.แรงงาน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 60-64

วันที่: 
18 มกราคม 2019

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี ๖๐ – ๖๔ สร้างการรับรู้หน่วยงานในสังกัดนำแผนไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่: 
18 มกราคม 2019

 
            วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดึกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โถงหน้าห้องปฏิบัติงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

Pol.Gen. Adul Emphasizes Universal Coverage and Dignified Lives for All

วันที่: 
16 มกราคม 2019
          The Labour Minister emphasized the Ministry of Labour’s intent to be part of the drive for national economic growth, providing universal coverage for the people to live dignified lives.
 

ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริหารแรงงานรองรับ EEC

วันที่: 
17 มกราคม 2019
          ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริหารแรงงาน แบบครบวงจร เตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพแรงงานขานรับ EEC ดันไทยทะยานเข้ายุค 4.0
 
Syndicate content