สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2561

“บิ๊กอู๋”ส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ย้ำ ไปถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง

วันที่: 
18 มิถุนายน 2018

            รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ย้ำ การเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้องจะได้รับ ค่าจ้าง และสวัสดิการตามกฎหมาย 

“บิ๊กอู๋” ย้ำ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย รัฐบาลเร่งคืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39

วันที่: 
18 มิถุนายน 2018

             รมว.แรงงาน เน้นย้ำ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย รัฐบาลเร่งคืนสิทธิผู้ประกันตนตาม ม.39 พร้อมเพิ่มความคุ้มครองแรงงานนอกระบบตาม ม.40 สร้างโอกาส ความเสมอภาคเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

“บิ๊กอู๋” ยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

วันที่: 
18 มิถุนายน 2018

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

“บิ๊กอู๋”เคาะมาตรการรองรับผู้จบป.ตรีว่างงานเร่งด่วน ตั้งเป้า 3 เดือน 1 แสนคน มีงานทำ

วันที่: 
18 มิถุนายน 2018

             รมต.“อดุลย์”เผย กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีว่างงานเร่งด่วน ตั้งเป้า 100,000 คน มีงานทำใน 3 เดือน ตั้งศูนย์ OSS ทั้งในภูมิภาคและส่วนกลางบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน เดินหน้าแนะแนว ส่งเสริมอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงานกับสถานประกอบการและเครือข่ายจัดหางาน จับมือสถานศึกษาฝึกฝีมือเพิ่มทักษะให้ผู้จบ ป.ตรี พร้อมสร้างจิตสำนึก เปลี่ยนค่านิยมใหม่ ปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาด ผลักดันกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ เชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐ - เอกชนแก้ปัญหาในระยะยาว

Syndicate content