รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ.ขายฝาก

ไทยยินดีต้อนรับญี่ปุ้น

รองปลัดแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่ง

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.10 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช พระภูมิชัยมงคล และท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

 

ก.แรงงาน ประชุมหารือ ร่าง พรบ. ประมง

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ..... ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมประมงแต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

 

“Pol.Gen. Adul” Prepares Over One Hundred Thousand Positions to Support Thai Workers Returning from South Korea

วันที่: 
18 ตุลาคม 2018

               The Labour Minister formed measures to support illegal Thai workers in South Korea on return to Thailand and has set up support centers at both Don Muang and Suvarnabhumi Airports to facilitate the travel back from South Korea. Job vacancies have been prepared both in the country and abroad to support over one hundred thousand workers. The ministry will work on improving efficiency of assigning legal new worker groups, in and work with all sectors to monitor violation of the law and penalize any illegal actions. 

 

42 University Representatives Meet "Pol.Gen. Adul" to Discuss Drafting of Legislation on Safety Officers

วันที่: 
18 ตุลาคม 2018

             The Labour Minister welcomed representatives from 42 universities on a visit to discuss amendments to the draft of ministerial regulations, to assign safety officers to work in order to ensure safety within workplaces B.E. ...

 

Labour Minister Gives Special Lecture on “The Future of Thai Labour and Government Policy”

วันที่: 
18 ตุลาคม 2018

          On October 18, 2018, at 10.00 hours, Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo was honoured by Assoc. Prof. Dr. Somphop Manarunggan, Dean of the Panyapiwat Institute of Management to give a special lecture on "The Future of Thai Labour and Government Policy". The Labour Minister was also invited to visit training centers within the Panyapiwat Institute of Management, namely the Aviation Business Training Center, Robotics Innovation Center and the Automation Demonstration Center, alongside Permanent Secretary Mr. Jarin Chakkaphark and the ministry’s executives, at the Panyapiwat Institute of Management on Chaengwattana Road, Bangkok. 

 

Ministry of Labour’s Committee Meets to Drive 5S Activities

วันที่: 
18 ตุลาคม 2018

               On October 18, 2018, Assistant Permanent Secretary Somsak Apiwantanakul chaired the committee meeting to drive the Office of the Permanent Secretary of Labour’s 5S activities for the first time in 2018. The meeting took place in the Personnel Management Division meeting room on the 10th floor of the Office of the Permanent Secretary of Labour. 

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่: 
19 ตุลาคม 2018

          วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการในกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

 

Syndicate content