‘ก.แรงงาน’ ร่วมจุดเทียน ‘น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9’

วันที่: 
14 ตุลาคม 2019
 
 
 
 
 

“หม่อมเต่า” ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

วันที่: 
13 ตุลาคม 2019

            รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในญี่ปุ่น กำชับฝ่ายแรงงานฯ ในญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์พายุฮากิบิสอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบ และขอให้แรงงานปฏิบัติตามคำแนะนำจากภาครัฐ

 

สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน

สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน 

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ดีอย่างไร?

“อาสาสมัครแรงงาน” ตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่

“อาสาสมัครแรงงาน” ตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่

รมว.แรงงาน ต้อนรับ อดีต กมธ.พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ใน กมธ.ปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เข้าพบ แสดงความยินดีและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

        วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี อดีตกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้หารือในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางานขององค์กรด้านคนพิการ การพัฒนากำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การบูรณาการการพัฒนาฝีมือแห่งชาติ มาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนากำลังแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

‘หม่อมเต่า’เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานหารือปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศพร้อมเสนอประเด็นปัญหา ด้าน ‘หม่อมเต่า’รับทราบข้อเสนอ เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานมาประชุมรับฟังความคิดเห็นในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 หารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 เข้าพบหารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว ๒๐๒๐ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content