กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ก.แรงงาน ประชุมทีมรายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในการประชุม ศปก.รง.

วันที่: 
16 สิงหาคม 2018

            วันนี้ (16 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าเวรอำนวยการและเจ้าหน้าที่รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือแนวทางการเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน ตลอดจนนำเสนอด้านข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเท่าทันสถานการณ์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

นายกรัฐมนตรี เร่ง แก้ปัญหารถติด

นายกรัฐมนตรี เร่ง แก้ปัญหารถติด

ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน”

วันที่: 
16 สิงหาคม 2018

           วันนี้ (16 ส.ค. 2561) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” (Labour Market Information for Migration Policy) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด (Courtyard by Marriott) กรุงเทพฯ

 

ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564

วันที่: 
16 สิงหาคม 2018

             วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

Syndicate content