ปลดล็อค 12 อาชีีพ แรงงานต่างด้าว

ปลดล็อค 12 อาชีีพ แรงงานต่างด้าว

28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำ

28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว  ห้ามทำ

ค่าตอบแทนในการทำงาน

ค่าตอบแทนในการทำงาน

“บิ๊กอู๋”เผยหลัง 30 มิ.ย.ดำเนินคดีกับต่างด้าวผิดกฎหมายแล้ว 816 ราย นายจ้าง 156 ราย

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2018

           รมว.แรงงาน เผย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค.61 ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 816 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดำเนินคดีกับนายจ้าง 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.61 พร้อมปฏิบัติการตามแผนในครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 กันยายน 2561

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2018

           นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

 

 

ปลัดแรงงาน เปิดโครงการสร้างสำนึกส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม วินัย ธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สป. ก.แรงงาน รุ่นที่ 2

วันที่: 
16 กรกฎาคม 2018

             วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด“โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.

“บิ๊กอู๋” เห็นด้วย หอการค้าญี่ปุ่นฯ เสนอเพิ่มเวลาประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง

วันที่: 
16 กรกฎาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ต้อนรับประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เสนอเพิ่มระยะเวลาการประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่วงหน้า เพื่อผู้ประกอบการจะได้มีเวลาเตรียมงบประมาณ โดยหลักการเห็นด้วย พร้อมเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างนำไปประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป

 

 

Syndicate content