“บิ๊กอู๋”จับมือผู้ประกอบการส่งแรงงานกลับบ้าน ไป - กลับ สงกรานต์ปลอดภัย

             รมว.แรงงาน ร่วมมือสถานประกอบการส่งแรงงานกลับบ้านสงกรานต์อย่างปลอดภัย ร่วมรณรงค์ลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 

Ministry of Labor conducted the joint service center, Ministry of Labor 2/2018

            Mrs. Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labor presides over the meeting. Supervise and monitor the operation of the joint service center of the Ministry of Labor 2 / 2018.

The Cabinet has celebrated the Songkran Festival of culture in the year 2018 at the Government House

          April 10, 2018 at 07.00, General Prayut Chansukha, the Prime Minister, presided over the celebration of the Songkran Festival in the year 2018 at the Government House. The ceremony consisted of Buddhist monks, merit making ceremony, sprinkle water onto a Buddha image and water pouring ceremony to express our respect and gratitude to adults and benefactors, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor and the cabinet attended the event.

ครม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล

          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในงานประกอบด้วยพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานใน ๑๔ ที่เหลือเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง การประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง-นายจ้าง การขออนุญาตทำงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รับสมัครฝึกประกอบอาชีพอิสระ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน และรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ และการให้บริกา

นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน "รดน้ำขอพร"อดีตนายกสมาคมฯ และสรงน้ำพระขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน "รดน้ำขอพร"อดีตนายกสมาคมฯ และสรงน้ำพระขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

สภาหอการค้าไทย หารือ ปลัดแรงงาน พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...

          วันนี้ (9 เม.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะ เข้าพบหารือเรื่องพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... กรณีให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

              พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีวาระพิจารณา ได้แก่ 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2) สำนักงานธนานุเคราะห์ขอปรับปรุงค่าเช่าบ้านพนักงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน แสดงความยินดี ข่าวสด ก้าวสู่ปี 28 และ ครบรอบ 66 ปี อสมท

          วันนี้ (9 เม.ย. 61) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ โครงการแบ่งปันความรู้ฯ เพื่อสานต่อโครงการปลูกป่าสัก ตะเคียน พร้อมด้วยไม้เนื้อแข็งอื่นๆ เช่น พะยูง ยางนา สำหรับใช้ซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม ศาสนสถาน และโบราณสถานในอนาคต เนื่องในวาระครบรอบหนังสือพิมพ์ข่าวสดก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประชานิเวศน์ 1 กรุงเทพฯ
 
Syndicate content