‘บิ๊กอู๋’ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง World Skills ASEAN Bangkok 2018

วันที่: 
21 กันยายน 2018
          เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยจะออก อากาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงานและบริเวณใต้อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

"Gen. Adul" brought the government official into the field of harmony on Sports Relation Day, Ministry of Labor, 2018.

วันที่: 
20 กันยายน 2018

                On September 20, 2018, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labour, presided over the opening ceremony of the Sports Relation Day, Ministry of Labour, at the Youth Sports Center in Bangkok (Thailand-Japan). The Ministry of Labour recognizes the importance of improving the quality of life of personnel, to enjoy working and motivating the work. Sports activities have been continuously organized to develop the personnel of the organization to be organized, disciplined, healthy and well-being.

“บิ๊กอู๋”นำ ขรก. ลงสนามกระชับสามัคคี แข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561

วันที่: 
20 กันยายน 2018

        “รัฐมนตรีแรงงาน”พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารกระทรวงแรงงานกับองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

 

"Gen. Adul" presided over the Thai State Enterprise Day of 2018 aimed at promoting awareness of the importance of state enterprises to the nation and people.

วันที่: 
20 กันยายน 2018

                   On September 20, 2018, at 08.00, H.E. Police General, Adul Sangsingkeo, Minister of Labor (as Prime Minister) chairman of the Government Department, Mrs. Uasanee Sangsingkeo, Senior Advisor, Thai Airways Public Company Limited, Chairman of State Enterprise, and Mr. Sawit Kaewwan, Secretary General of State Enterprise Labor Relations, President of Labor, presided over the State Enterprise Day, 2018 at the headquarters of the Metropolitan Waterworks Authority, Laksi, Bangkok, there were about 400 delegates from government agencies supervising state enterprises and representatives from state enterprises.

 

“บิ๊กอู๋” เป็นประธานในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2561 มุ่งส่งเสริมการรับรู้ ถึงความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน

วันที่: 
20 กันยายน 2018

            รมว.แรงงาน เป็นประธานในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561 อันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ส่งเสริมการรับรู้ ถึงความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน มุ่งสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกภาคส่วน ให้พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติชาติต่อไป

 

President of the Disability Rights Network provides information to "Gen. Adul" on money fraud for disabled people within 15 days.

วันที่: 
20 กันยายน 2018

               On 20 September 2018, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labour, welcomed Mr. Preeda Limnontakul, President of the Network for the Protection of the Rights of the Disabled on the occasion of his visit to discuss the case which Mr. Preeda submitted a letter to the National Human Rights Commission asking to investigate the violation and unfair treatment of persons with disabilities under Section 33, which provides for the employment of persons.

ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเข้าให้ข้อมูล "บิ๊กอู๋" สอบทุจริตเงินคนพิการใน 15 วัน

วันที่: 
20 กันยายน 2018

           รมว.แรงงาน ให้ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เข้าพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการให้รู้ผลใน 15 วัน

 

ก.แรงงาน รับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .......

วันที่: 
20 กันยายน 2018

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....... ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วนของประเทศไทย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่อไป

 

Ministry of Labour Listen to comments for the drafting of the protection and abolition of forced labor Act B.E.........

วันที่: 
20 กันยายน 2018

                 On September 19, 2018, at 09.00, Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labour, presided over the opening ceremony of the seminar for hearing, Labor Protection and Suppression Act, BE ........ at the 5th Floor, Ministry of Labor. It has opened up the forum to listen to the opinions of all relevant sectors in order to be consistent with the context of Thailand and to raise the level of protection for all sectors of the country in accordance with international standards.

 

“บิ๊กอู๋”แจงข้อเท็จจริงทุจริตเงินคนพิการ สั่งตั้งกรรมการสอบขีดเส้น 15 วันคืบหน้า

วันที่: 
19 กันยายน 2018

         รมว.แรงงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงทุจริตเงินคนพิการ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบระบบการเชื่อมโยงให้เห็นผลใน 15 วัน

 

Syndicate content