ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

MOL Broadcasts on Public Television Station

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019

            On June 13, 2019, at 14.00 hours, Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn was broadcasted for a program at Thai PBS in Nakhon Sawan Province, on June 14-15, 2019, at the Thai PBS television station.

 

MOL Conducts Official Visit in Israel

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019
          On June 12, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Apinya Sujitjanon and a committee of departmental inspectors including Mr. Suwan Duangta, Mr. Chakrit Decha and Mrs. Udomluk Sornsari paid a courtesy call and discussed official matters with Thai Ambassador to Israel in Tel Aviv, Ms. Penprapa Wongkowit at the Ambassador's residence. The parties exchanged opinions on the issues of unrest in Israel, the protection of rights of Thai workers, a follow-up on the visit of the Minister of Labour and the promotion of Thai workers to learn and apply Israeli agricultural technology when returning to Thailand.

 

ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ภาคเหนือ ‘อิสราเอล’

วันที่: 
14 มิถุนายน 2019
          เมื่อวันที่ (13 มิ.ย. 2562) นายอภิญญา สุจริตจานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายสุวรรณ์ ดวงตา นายชาคริตย์ เดชา และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอล คณะฯ ได้เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่ Kibbutz Matsuva อยู่บริเวณตอนเหนือสุดติดชายแดน อิสราเอล-เลบานอน เป็นฟาร์มกล้วยหอมขนาดใหญ่ของอิสราเอล มีแรงงานไทยจำนวน 14 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน จากการพูดคุย พบว่า แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงานและสภาพการจ้าง และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 

Suthi Worships Sacred Items at Auspicious Time on Appointment of 11th Permanent Secretary of Labour

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019

  Suthi Sukosol, at the auspicious time of 09.00 hours, paid homage to the sacred items at the ministry, including Phra Phut Sutthitham Bophit, Phra Phut Chinnarat, San Por Pu Chai Mongkhon and San Thao Mahaprom Thewarit, on the occasion of become the Ministry of Labour’s 11th Permanent Secretary, after the royal ceremony on June 12.

ก.แรงงาน ประชุม คกก.วิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่: 
14 มิถุนายน 2019

            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษารูปแบบของการกำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน ออกอากาศรายการสถานีประชาชน

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกอากาศรายการ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอสสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

MOL Emphasizes Thai Workers in Israel to Listen to Officers in Concerns for Safety in Gaza

วันที่: 
12 มิถุนายน 2019

           The Ministry of Labour’s Inspector-General and committee met with Thai workers in Israel and emphasized that workers listen to officers, for safety along the Gaza strip. The ministry is in preparation of a plan for the evacuation of workers, ready to coordinate and return to Thailand.

 

ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘อิสราเอล’

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019
          เมื่อวันที่ (12 มิ.ย. 2562) นายอภิญญา สุจริตจานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายสุวรรณ์ ดวงตา นายชาคริตย์ เดชา และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล การคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย การติดตามผลการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการส่งเสริมให้แรงงานไทยเรียนรู้และนำเทคโนโลนีการเกษตรของอิสราเอลกลับไปปรับใช้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 

‘สุทธิ’ถือฤกษ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ‘ปลัดแรงงาน’คนที่ 11

วันที่: 
13 มิถุนายน 2019

  ‘สุทธิ สุโกศล’ ถือฤกษ์มงคล เวลาดี 09.00 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล และศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ โอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คนที่ 11 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา 

Syndicate content