“บิ๊กอู๋”ลงแม่สอด จัดฟังก์ชั่นแรงงาน สอดรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่: 
25 ธันวาคม 2017

          “รัฐมนตรีแรงงาน”ลงพื้นที่แม่สอด จ.ตาก ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารฯ เมียนมา จัดระบบ ลดขั้นตอน สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

Permanent Secretary of Labor gave policy to the heads of the northern government.

วันที่: 
23 ธันวาคม 2017

Permanent Secretary of Labor gave policy to the Heads of Government Agencies under the Ministry of Labor, Northern Region led the King's Philosophy to solve the problems of public and provide people with sustainable quality of life.

ปลัดแรงงาน ‘มอบนโยบาย’ หัวหน้าส่วนราชการภาคเหนือ น้อมนำ ‘ศาสตร์พระราชา’ ช่วยเหลือ ‘ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข’

วันที่: 
23 ธันวาคม 2017

ปลัดแรงงาน มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาคเหนือ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนแลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Ministry of Labour launches project to increase labor productivity to SMEs 4.0. Focus on increasing labor productivity to Thailand 4.0

วันที่: 
21 ธันวาคม 2017

Ministry of Labour H.E.Police General Adul Saengsingkaew was the president of STEM Workforce Towards SME 4.0 to increase labor productivity for working people in SMEs andOTOP and to reduce losses in the production process of goods and services at Phoenix 1-6 Impact Exhibition Muang Thong Thani, Nonthaburi. The Government, under the leadership of General Prayut Chunocha, has placed importance on the foundation of national development for stability, prosperity and sustainability by setting up a 20-year national strategy in line with the 12th National Economic and Social Development Plan to Thailand 4.0. The Ministry of Labor has set up a national human development strategy for 20 years, focusing on the task of increasing labor productivity to Thailand 4.0 for SMEs as Brain power.

“บิ๊กอู๋” จับมือ รมว.แรงงานกัมพูชา เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

        รมว.แรงงาน หารือ รมว.แรงงานกัมพูชา ร่วมดำเนินการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ พร้อมแก้ปัญหาและวางระบบการทำงานร่วมกัน

“บิ๊กอู๋” ย้ำ ขรก.แรงงานต้องเข้มแข้ง เร่งบูรณาการสร้างศักยภาพคน ขับเคลื่อนประเทศ

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

            รมว.แรงงาน มอบนโยบาย กสร. ย้ำ ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานให้เกิดเอกภาพ กำหนดแผนงาน มีเป้าหมาย ประสานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสร้างศักยภาพคน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

 

“บิ๊กอู๋” ควง รมว.แรงงานฯ กัมพูชา ตรวจการจัดระบบศูนย์พิสูจน์สัญชาติ เตรียมขยายเวลาถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๑

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต้นเดือนหน้าขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมขอความร่วมมือกัมพูชาเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การพิสูจน์สัญชาติมีความรวดเร็วขึ้น
 

 

“บิ๊กอู๋” ย้ำ! แรงงานชุมนุมได้ ภายใต้กฎหมายกำหนด

วันที่: 
22 ธันวาคม 2017

  วันนี้ (๒๑ ธ.ค. ๖๐) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ว่า พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานทำความเข้าใจต่อสังคมกรณีที่พนักงานบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาปราจีนบุรี จำนวน ๑,๘๘๓ คน และสาขาพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑,๓๙๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๒๗๕ คน ได้รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องขอเพิ่มเงินโบนัสและสวัสดิการ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย รมว.แรงงาน ได้กำชับให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.

‘บิ๊กอู๋’ คิกออฟ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ดัน SMEs มุ่งสู่ Thailand 4.0

วันที่: 
21 ธันวาคม 2017
รมว.แรงงาน เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 เน้นภารกิจเพิ่มผลิตแรงงานสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ Thailand 4.0
 

เฮ! ทั่วไทย“บิ๊กอู๋”จัดแพ็กเกจ ‘9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ’ ส่งความสุขปี 61

วันที่: 
21 ธันวาคม 2017

             “รัฐมนตรีแรงงาน”แถลงข่าวส่งความสุขรับปี 61 มอบแพ็กเกจ“9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”เป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศ จัดทีมช่างแรงงานบริการตรวจสภาพรถช่วงปีใหม่ จัดบริการช่างประชารัฐซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เพิ่มช่องทางหางานให้ง่ายขึ้น ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรและสิทธิผู้ประกันตน ม.40 เปิดให้ยื่นคำร้องออนไลน์ แอพพลิเคชั่นรู้เท่าทันออฟฟิศ ซินโดรม และมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร

 

Syndicate content