รมว.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

วันที่: 
15 มกราคม 2019

             วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

'บิ๊กอู๋' ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ณ จ.ลำปาง

วันที่: 
15 มกราคม 2019

             เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่บริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด จังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานของลูกจ้างบริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด อาทิ ผลงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ ทั้งนี้ บริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบภาคสนามของทุกหน่วยราชการและเอกชน โดยมีลูกจ้าง 105 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 95 คน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน 177 คน เป็นพนักงานบริษัท 105 คน และเป็นสมาชิกของครอบครัวพนักงาน 72 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ

“บิ๊กอู๋”ลุยฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ จ.ลำปาง ขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติ

วันที่: 
14 มกราคม 2019

          รมว.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยฝึกอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 3A เสริมสร้างความร่วมมือเร่งผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ (Super Worker) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

วันที่: 
14 มกราคม 2019
          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TRIANGLE in ASEAN Programme) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม Alpha โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กทม. วันนี้ (14 ม.ค. 62) เวลา 13.00 น.

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
14 มกราคม 2019

 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ก.แรงงาน สัมมนาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานยุคดิจิทัล

วันที่: 
14 มกราคม 2019

            กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานยุคดิจิทัล โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่นชมพี่เลี้ยง อาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่อุทิศตนทำหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

 

Syndicate content