รมว.แรงงาน ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฯ เมียนมา เยือนไทย โอกาสเข้าร่วมประชุม แอคเมคส์ ครั้งที่ ๘

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายอู วินมยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมภริยา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ แอคเมคส์ ครั้งที่ ๘ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา และหารือข้อราชการในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

“บิ๊กอู๋” มอบแนวทางแก่สภาที่ปรึกษาฯ ย้ำ! พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

  รมว.แรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานแก่คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 พร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน ถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อดำเนินการประเมินผลนโยบายของกระทรวงแรงงาน และการแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลของกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

"บิ๊กอู๋" ตั้งเป้าพัฒนาฝีมือสูงวัย 7.7 หมื่นคน เอกชนขานรับนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

            รมว.แรงงาน หารือร่วมรัฐ เอกชน ขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ ตั้งเป้าปี 2561 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ 15,600 คน ทำงานแบบมีนายจ้าง รับไปทำที่บ้าน และอาชีพอิสระ พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือผู้สูงอายุเพิ่มเพื่อให้สามารถทำงานได้ 77,000 คน เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับความต้องการของผู้สูงอายุและภาคเอกชน ออกมาตรการจูงใจเอกชนหันมาจ้างงานสูงอายุเพิ่มPermanent Secretary for Labor, chaired the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labor, 1/2018.

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

"Gen. Adul" led the social inclusion team to engage and counteract child labor, sustainability.

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            Today (June 13, 2018) H.E. Police General Adul Sang Sangsingkeo, Minister of Labor as the president of the World Anti-Child Labor Day, presided over the opening ceremony of the anti-child labor day in the year 2018. Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary of Labor, delivered a speech at the 5th floor of the Ministry of Labor. At the same time, the Minister of Labor said. Thailand has ratified the ILO Convention 182 on Prohibition and Immediate Action to eliminate the worst form of child labor since 2001, with the provision that ratified Member States should take immediate measures. And effectively to achieve the banning and elimination of the worst forms of child labor. It is an urgent task.

“บิ๊กอู๋” ปลื้ม รมว.แรงงานฟิจิ เชื่อมั่นไทย ต้นแบบบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพ

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิจิ สนใจระบบ Smart Job Center พร้อมนำกลับไปใช้ในประเทศ ทั้งยังชื่นชมและเชื่อมั่นการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานไทยในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน การว่างงาน มาตรการเพิ่มผลิตภาพเอสเอ็มอีของรัฐบาลไทย รวมถึงการนำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ ภายหลังเข้าศึกษาดูงานกระทรวงแรงงาน และเข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content