ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

วันที่: 
14 สิงหาคม 2018

            วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานหารประชุมคณะกรรมการไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างประเด็นความสำคัญของ DWCP ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการจ้างงานที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ ๒. สร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และ ๓. สร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงผลลัพธ์ Outcomes (CPOs) ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๑ ชั้น ๗ อาคาร ๒๕ ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่: 
14 สิงหาคม 2018

            วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และภริยา นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และข้าราชการ กระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๔๓ รูป ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

 

ก.แรงงาน ‘อัญเชิญ’ เครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่: 
13 สิงหาคม 2018
 
          วันนี้ (12 ส.ค. 61) เวลา 18.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่: 
10 สิงหาคม 2018

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาประดิษฐาน ณ ส่วนราชการในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมโต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพร ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่: 
10 สิงหาคม 2018

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่: 
10 สิงหาคม 2018

             วันนี้ ( ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเพชรรัตน สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานธุรกิจท่องเที่ยวพื้นที่อันดามัน

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค ๔.๐ พัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวระบบเศรษฐกิจในอนาคต

 

สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปี 2561

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018

          ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด

 

ก.แรงงาน 'หารือ' แรงงานเครือข่ายข้ามชาติ จัดการแรงงานข้ามชาติ

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018
          วันนี้ (9 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือกับแรงงานเครือข่ายข้ามชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและความร่วมมือของรัฐในระดับอาเซียน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน
 
Syndicate content