คสรท. พบ บิ๊กอู๋ ตามการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่: 
20 ธันวาคม 2017

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะเข้าพบ เพื่อขอทราบแนวทางนโยบายด้านแรงงาน พร้อมข้อเสนอได้แก่ ขอให้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีความเป็นธรรมตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และค่าจ้างต้องเท่ากันทั่วประเทศ ต้องยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ต้องตั้งคณะกรรมการค่าจ้างระดับชาติ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมวิชาการที่เป็นอิสระ และมีองค์ประกอบมากกว่าไตรภาคี ต้องกำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้าง และปรับค่าจ้างทุกปี และต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และผลักดันอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในกา

‘บิ๊กอู๋’ จ่อ ขยาย 6 เดือน ตรวจสัญชาติแรงงาน 3 สัญชาติ

วันที่: 
20 ธันวาคม 2017
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจตรวจติดตามความคืบหน้ากระบวนการทำงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลแรงงานเมียนมา กำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมเสนอ ครม. ขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กัมพูชาและลาว ไปอีก 6 เดือน
 

Mr.Jarin Jakkaphak Permanent Secretary of Labour emphasized the staff must understand the policy and strategy of the organization that our goal is the benefit of the people.

วันที่: 
16 ธันวาคม 2017
Mr.Jarin Jakkaphak Permanent Secretary of Labour emphasized the staff must understand the policy and strategy of the organization that our goal is the benefit of the people.
Mr. Jarin Jakkaphak was the president of the opening ceremony of the workshop on the issue "Take Action on Labour Policy and Strategy" He said it's a good opportunity to get together and exchange our experiences for the better performance. Gen Adul Saengsingkaew assigned to establish an operational center to keep track of the situation and work together with the provincial labor offices. The benefits of the people is the goal.

The labour Ministry supported "Healthy and Safety Thailand " for Decent Work and SDGs

วันที่: 
18 ธันวาคม 2017
The labour Ministry supported "Healthy and Safety Thailand " for Decent Work and SDGs
 

Mr. Jarin Jakkaphak Permanent Secretary of Labour assigned Mrs. Petcharat Sinauy Deputy Permanent Secretary to be the chairman of the meeting "Healthy and Safety Thailand ".

Strategic Framework for Human Development for 20 years (2560-2579) are "Stable, Prosperous, Sustainable" divided into 4 phases 1)Productive Manpower (2560-2564) 2)Innovation Workforce (2565-2569) 3)Brain Power (2570-2574) 4)Creative Workforce (2575-2579)

ก.แรงงาน สานฝันเยาวชนไทย จับมือ IM Japan ขยายฝึกงานญี่ปุ่นจาก 3 เป็น 5 ปี

วันที่: 
19 ธันวาคม 2017

           ปลัดแรงงาน จับมือ ประธานผู้บริหาร IM Japan ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ขยายเวลาฝึกงานจากเดิม 3 เป็น 5 ปี มีเยาวชนไทยกว่า 4,000 คนเข้าไปฝึกงานแล้ว เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ระเบียบวินัยในการทำงานของญี่ปุ่น นำทักษะประสบการณ์ต่อยอดประกอบอาชีพ

 

ILO พบปลัดแรงงาน หารือความร่วมมือหลายด้านร่วมกัน

วันที่: 
19 ธันวาคม 2017

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr.

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก

วันที่: 
18 ธันวาคม 2017
ก.แรงงาน จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการทำงาน สู่เป้าหมายงานดีมีคุณค่า (Decent Work) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 

“บิ๊กอู๋”สั่งลงโทษเด็ดขาดทุจริตเงินประกันสังคม เยียวยาผู้เสียหาย อุดช่องโหว่หวั่นเหตุซ้ำรอย

วันที่: 
18 ธันวาคม 2017

           รมว.แรงงาน สั่งลงโทษเด็ดขาด กรณีพนักงานประกันสังคมทุจริตเงินสมทบบำนาญชราภาพของผู้ประกันตน ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอาผิดทั้งวินัยและอาญาถึงที่สุด กำชับเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกราย พร้อมทบทวนมาตรการอุดช่องโหว่หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอย

Labour Ministry Gen Adul Saengsingkaew helped 51 overseas job seekers

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

Labour Ministry Gen Adul Saengsingkaew helped 51 overseas job seekers

ปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’ คน สป.รง. ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ ก.แแรงงาน มีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมาย

วันที่: 
16 ธันวาคม 2017
ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องทำความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำงานสอดประสานและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมาย
 
Syndicate content