ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018

          วันที่ 9 สิงหาคมคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและประเทศ สามารถนำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรง (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2561 ไปปฏิบัติได้จริง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กร

 

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

“บิ๊กอู๋”กำชับ สนร.เข้มงวดความปลอดภัยแคมป์คนงานป้องกันเสี่ยงไฟไหม้

วันที่: 
08 สิงหาคม 2018

            รมว.แรงงาน กำชับ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ตรวจสอบความปลอดภัยที่พักคนงาน พร้อมแจ้งแรงงานไทยไม่ต่อพ่วงสายไปเองในที่พัก รักษาความสะอาด ใส่ใจความปลอดภัย รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประสานการช่วยเหลือส่งศพแรงงานไทยที่ไหลตายกลับภูมิลำเนามาประกอบพิธีทางศาสนา

“บิ๊กอู๋”ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตกผลึกมาตรการแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

วันที่: 
08 สิงหาคม 2018

           รมว.แรงงาน เผย แนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล จะเกิดความชัดเจนภายใน 1 สัปดาห์ ยืนยัน รัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความเหมาะสม คำนึงถึงบริบทของวิถีชีวิตการทำประมง

 

“บิ๊กอู๋”กำชับ อกคร.เร่งรัดงานตามแผน พบ จนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ เอาผิดทั้งวินัยและอาญา

วันที่: 
08 สิงหาคม 2018

             รมว.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย และแผนแก้ไขปัญหาไอยูยู สอดรับสถานการณ์ กำชับหน่วยเกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ บังคับใช้ กม.เข้มข้น

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

        ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวสุนารี คงสถิตย์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงอาบูดาบี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โลหิต...หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี โดยเวลา 11.09 น.

Ministry of Labor organized the meeting of the Executive Committee of the Computer System Procurement of the Ministry of Labor.

วันที่: 
06 สิงหาคม 2018

             Today (6 August 2018) at 13.30, Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor presided over the meeting of the Executive Committee of the Computer System Procurement of the Ministry of Labor, 5/2561 at the meeting room, 5th Floor, Ministry of Labor Building.

Syndicate content