“บิ๊กอู๋”นำทีมรวมพลังกระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            รมว.แรงงาน เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ให้ได้รับการแก้ไขคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล พร้อมจับมือ ILO สำนักงานสถิติฯ สำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย

"Gen. Adul" was glad The Ministry of Labor of Fiji is confident of Thailand's efficient labor management.

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

          On June 13, 2018, at 14.30, H. E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, paid a courtesy call on HE Mr. Jone Usamate, Minister of Labor and Welfare, to pay a courtesy call and discuss the labor cooperation between Thailand and Fiji in the future and impressions in Labor Study at the Ministry of Labor of Thailand at the Reception Room, 6th Floor, Ministry of Labor.

Permanent Secretary for Labor explained that the elderly need to support welfare, wages, and types of work.

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            On June 13, 2018, at 10.00 am, Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor presided over the Wage Committee Meeting No.20 / 4 / 2018. In this regard, Mr. Jarin emphasizes the work of the payroll committee to take into account the integration into the elderly society. The hourly rate of pay is fair, the type of work that the elderly can do, and the appropriate working hours. The sub committee has set up to consider such matters It also emphasized the preparation of labor to support the development of the country's economy according to the Thailand 4.0.

ก.แรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองกลาง เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ โดยมีหน่วยราชการสำคัญในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันฯ เข้าร่วมด้วย

 

+++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

13 มิถุนายน 2561

ปลัดแรงงาน ชี้ ต้องรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง ประเภทงาน

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

"Gen. Adul" provides Muslim subsidies in Ramadan at Muhayeerin Mosque, Din Daeng District.

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

           On June 12, 2018, at about 6 pm, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, paid a visit to the Muslim Brotherhood on the occasion of the fasting month or the month of Ramadan to Mr. Somwang (Hajji-Imron) Sawangnuan Chairman of the mosque Muhamed, with Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary of Labor and executive s of the Ministry of Labor join in with this.

“บิ๊กอู๋” มอบเงินอุดหนุนพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน เขตดินแดง

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

           รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องมุสลิมพร้อมมอบเงินอุดหนุน เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดมูฮายีรีน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สร้างการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ

The Ministry of Labor organized the 'meeting' of the Subcommittee on the Promotion of Merit No. 2/2018.

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

          Mrs. Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor, presided over the meeting of the Subcommittee on the Promotion of the Ministry of Labor, No. 2, 2018. The meeting considered the nomination and arranged the order for Participated in the selection and commendation of community organizations, districts, and provinces under the virtue of the Master Plan for National Merit No. 1 at the Strategic and Strategic Sesame Room 13th Floor, Ministry of Labor.

 
+++++++++++++++++++

The Ministry of Labor provides benefits and allowances to families of bureaucrats who die on duty.

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

          On June 11, 2018, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor paid a visit the family of Ms. Manida Thanyakitrungroj, Labour Specialist, Office of Welfare and Labor Protection, Tak Province, the death of an accident on duty. The privileges include government benefits, social security benefits, and government assistance, total 2,622,516.89 Baht (two million six hundred twenty two thousand five hundred Sixteen Baht, eighty and nine satangs) at 94.96 Pracha Uthaithi Rd., Muang District, Kamphaengphet Province, with Mr. Chatcharoagak Permanent Secretary, Ministry of Labor. The executives of the Ministry of Labor joined in this.

Syndicate content