พระองค์โสมฯ ประทานโล่รางวัล "29 สตรีทำงานดีเด่น" ประจำปี 2561

วันที่: 
08 มีนาคม 2018

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น จำนวน 29 คน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กระตุ้นสังคมตระหนักถึงบทบาทสตรีทำงาน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 

ก.แรงงาน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ

วันที่: 
08 มีนาคม 2018
          วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและข้าราชการทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างความสามัคคีแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธรูปประจำกระทรวงแรงงาน
 

รมว.แรงงาน เปิดงานวันสตรีสากล ๖๑

วันที่: 
08 มีนาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน จัดงานวันสตรีสากล “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เชิดชูเกียรติสตรีทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การครองตน ครองคน ครองงาน มีคุณธรรม จริยธรรม

 

 

Ministry of Labour sacred sacrifice of the Ministry

วันที่: 
08 มีนาคม 2018

          On March 8, 2018, at 9.00 am, H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, presided over the Sacrifice of the Ministry of Labor, along with Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor, The President of the Labor Association, The administration, the Ministry of Labor and government officials. It is a morale boost. Strengthen the unity of government officials and officials. Including the people who attended the ceremony in front of the Buddha Sutthabuthamphit, Ministry of Labor.

The Minister of Labor presents the opening of the International Women's Day 2018

วันที่: 
08 มีนาคม 2018

           H.E. Police General Adul Sangsingkeo, Minister of Labor, presided over the opening ceremony of the International Women's Day, "The Labor Force of Thai Women Take the digital economy " at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok. He said that he would like to congratulate and congratulate the 29 outstanding women who won this year. This award is a tribute to women who work as a good role model. Both in terms of domination, occupation and occupation, morality and ethics are beneficial to the society. It has been held for more than 23 years, which will stimulate a model for the next generation. Today, women play a role in the development of the country.

Syndicate content