กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถวาย

'ปลัดแรงงาน'เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เชื่อมความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ

วันที่: 
06 ตุลาคม 2019

      ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ บลูโอเมเจอร์ เมกา บางนา จ.สมุทรปราการ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

 

‘ก.แรงงาน’ ประชุมจัดทำรายงาน 'Thailand Economic Assessment 2019’

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (4 ต.ค. 62) เวลา 15.00 น.

"ผู้ตรวจแรงงาน" ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง นโยบายและบริการรองรับการปรับตัวแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019

          วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง นโยบายและบริการรองรับการปรับตัวแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ในงานสัมมนาเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้า - ผลกระทบต่อการจ้างงาน ? ณ โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร

"ผู้ตรวจแรงงาน" เปิดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการโดยทวิภาคี

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการโดยทวิภาคี (Promoting Bipartite Dialogue on Workplace Cooperation to Enhance Productivity and Decent Work) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการสัมมนาฯ จัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาองค์นายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานสามัคคีระหว่างทวิภาคี (นายจ้างและลูกจ้าง) เพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริมงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ในประเทศไทย

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยฯ พบ‘หม่อมเต่า’ ขอสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร รปภ.

วันที่: 
03 ตุลาคม 2019

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งและหารือประเด็นขอให้กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะหารือในรายละเอียดกับสมาคมฯ เพื่อใช้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นสถานที่ฝึกอบรม

 

รมว.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

วันที่: 
03 ตุลาคม 2019

          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรี ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖

วันที่: 
02 ตุลาคม 2019

           วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนหลังข่าว ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณณัชชาวีล์ วานิชย์สุรางค์ โดยออกอากาศสดเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ ณ อาคารทิปโก้ ชั้น ๕ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

"ปลัดแรงงาน" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่: 
02 ตุลาคม 2019

          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

Syndicate content