ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

‘ก.แรงงาน’ เตรียมพร้อมให้ ILO ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO สมุทรสงคราม’

วันที่: 
15 กรกฎาคม 2019
          วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวจิตติมา  ศรีสุขนาม  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทราสาคร ร่วมประชุมหารือกับนาวาเอก ระวิ  พงษ์สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงเขต1 จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกาย  ไรเดอร์  (Mr. Guy  Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ ILO และลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) และเยี่ยมชม  บจม. ยูนิคอร์ด (โครงการ Ship to Shore/TLS/GLP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม’

วันที่: 
15 กรกฎาคม 2019
          นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ์  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางพิศมัย  นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี  หัวหนัาศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดีระหว่างกองทัพเรือ/กรมเจ้าท่า/กรมประมง/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/กรมการจัดหางาน ทำให้ระบบการติดตามเรือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับการจับสัตว์น้ำ การตรวจสอบสัญญาจ้างและสภาพการจ้างทำให้แรงงานประมงต่างด้าวได้รับการคุ้มค

Permanent Secretary Highlights Responsibility to Duties for People and National Benefit Among Batch 23 of New Officials

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019
          The Ministry of Labour’s Permanent Secretary emphasized for the new government officials in batch 23, to be committed to performing their duties and competent civil servants who perform official duties for the benefit of the people and the nation.
 
 
 

MOL Labour Welfare Committee Meets

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          On Friday, July 12, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich was chairman of the Labour Welfare Committee Meeting No. 6/2019 at the Labour Relations Committee Meeting Room, 1st floor, Department of Labour Protection and Welfare. The meeting considered the 120 measures in the petition from 3 employees of the International Research Corporation PCL and 4 employees from Nichirei World Co., Ltd.

 

MOL Committee on Drafting Legislation Meets

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          On Friday, July 12, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul assigned Legal Advisor Mr. Somphob Prabnarong as chairman of the committee meeting to consider the draft law of the Ministry of Labour No. 16/2019, at the Legal Division, 11th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Working Group Meets on Guidelines for Budget Allocation and Follow Up Projects to Resolve Occupational Issues

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

           On Thursday, July 11, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the working group to set guidelines for budget allocation and follow up on the results of the project to resolve occupational issues no. 3/2019 at the Strategic and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour. The meeting considered the budget allocation, money transfer and project to resolve occupational issues for the third time in 2019.

 

MOL Committee on Occupational Safety, Health, and Working Environment meet for 5/2019

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          Today (July 11, 2019) at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the Committee on Occupational Safety, Health and Working Environment No. 5/2019. The meeting considered the draft Ministerial Regulation for the arrangement of safety officers in the workplace, which are personnel, agencies or individuals to carry out safety in the workplace B.E...... in the draft Ministerial Regulation Article 13 (4) and the selection of associate judges in the Labour Court Region 4 and 5. The meeting took place at the Prof. Nikom Chandravithu conference room, 5th floor, Department of Labour Protection and Welfare. 
 

MOL Congratulates NBT on 31st Anniversary

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          Today (July 11, 2019) at 11.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol assigned the Office of the Permanent Secretary’s Director of Public Relations Mr. Chalermpol Niamsakul, as the Ministry of Labour’s representative to congratulate and present donation money to Phrabatnampu Foundation to help patients with AIDs. The event was on the National Broadcasting Station of Thailand (NBT), Channel 11’s 31st anniversary, which took place at the radio station on Viphavadee Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok.
 

MOL Meets on 2019 Budget of the Permanent Secretary of Labour’s Office No. 6/2019

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          Today (July 11, 2019) at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the 2019 Annual Budget Expense Management and Tracking Committee for the Office of the Permanent Secretary no. 6/2019. The meeting discussed the monitoring of budget disbursement for 2019, tracking expense overlaps before the 2019 fiscal year and allocating budget from the reserve, which took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.
 

MOL Inspector-Generals Audit Performance of Agencies in Prachuap Khiri Khan

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

            The Ministry of Labour’s Inspector-General followed up on the performance of government agencies under the Ministry of Labour in Prachuap Khiri Khan, following the government’s annual audit plan for 2019, whereby heads of relevant government agencies participated in the clarification and reporting.

 

Syndicate content