ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“Pol.Gen. Adul” Joins with JS100 in Press Conference on “SOS to Help Workers” Application Launch

วันที่: 
30 เมษายน 2019

          The Labour Minister joined hands with JS100 radio station to announce the launch of the application "SOS to Help Workers" with modern technology that is convenient, fast and easy to use. The app will provide the 16 million insurers and 20 million informal workers access to assistance in promoting welfare and good quality of life for workers, which is a leading force in national development.

 

MOL Meets on ‘Ship to Shore’s Rights No. 9/2019’

วันที่: 
30 เมษายน 2019
          The Deputy Permanent Secretary joined the Ship to Shore’s Rights Meeting No. 9/2019, to create awareness and understanding, as well as operational guidelines between the government, employers, employees, society and other relevant agencies.
 

“Labour Minister’s Inspector” Leads Team to Meet Thai Industrial and Mechanical Technicians in Singapore

วันที่: 
30 เมษายน 2019

           The Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Somsak Apiwantanakul led staff from the Labour Office in Singapore and related agencies under the Ministry of Labour to meet Thai workers in the construction industry. He also gave a testament and gave gifts to boost the morale of Thai workers.

 

“Labour Minister’s Assistant” Visits Singapore to Deliver Statement at the Special Session of the ASEAN Labour Ministers on the Future of Work

วันที่: 
29 เมษายน 2019

             The "Labour Minister's Assistant" attended the Special Session of the ASEAN Labour Ministers on the Future of Work on behalf of Thailand, in preparations to work with ASEAN member countries to support demographic and technological changes, showing Thailand’s intention to focus on tripartite participation and social partnership to drive sustainable development.

 

 

“Pol.Gen. Adul” Leads MOL Team to Sign MOU on Promotion of Supplementary Careers for Police and Families

วันที่: 
30 เมษายน 2019

           The Labour Minister signed a Memorandum of Cooperation on the promotion of police officers and families to supplement their occupations, with a pilot on a barber course. The target is for 1,540 people to join the training nationwide. The initiative is an integration to develop skills for police officers and families to spend their free time from work, to find supplementing careers to reduce expenses, increase income and self-sufficiency, following the principle of a sufficient economy.

 

MOL Launches Bangkok Labour Volunteer Workshop to Drive Missions to Local Communities

วันที่: 
29 เมษายน 2019

            On April 29, 2019, at 09.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark assigned the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Tosapol Kritawongwiman, to chair the opening of a workshop to increase labour volunteers’ efficiency in the Bangkok area, at The Palazzo Hotel, Bangkok.

 

“Labour Minister’s Assistant” Meets Thai Workers in Singapore to Expand Labour Market and Upgrade Skills

วันที่: 
29 เมษายน 2019

          The “Labour Minister’s Assistant” met with Thai workers at the Singapore Office of Labour Affair’s labour service center, in hopes to expand the labour market and develop the skills of Thai workers to advanced technicians, equivalent to supervisory levels. 

 

"ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน" หารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และตรวจเยี่ยม สนร.สิงคโปร์

วันที่: 
30 เมษายน 2019

         วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จากนั้น เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โอกาสนี้ได้มอบนโยบายและรับฟังบรรยายภารกิจของสำนักงานฯ ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

 

“บิ๊กอู๋”จับมือ วิทยุ จส.100 แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “SOS ช่วยแรงงาน”

วันที่: 
30 เมษายน 2019

          รมว.แรงงาน จับมือ สถานีวิทยุ จส.100 แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “SOS ช่วยแรงงาน”ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ให้ผู้ประกันตนจำนวน 16 ล้านคน และแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคนเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

 

ก.แรงงาน ประชุม ‘โครงการ Ship to Shore’s Rights ครั้งที่ 9/2562’

วันที่: 
30 เมษายน 2019
          รองปลัดแรงงาน ประชุมโครงการ Ship to Shore’s Rights ครั้งที่ 9/2562 สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
Syndicate content