“ปลัดแรงงาน” เผย คุณภาพชีวิตแรงงานประมงดีขึ้น

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

           ก.แรงงาน จับมือ ILO และ EU เผยผลสำรวจแรงงานประมงและอาหารทะเล 434 ตัวอย่าง ใน 11 จังหวัดชายทะเล พบ แรงงานได้รับค่าจ้างสูงขึ้น มีสัญญาจ้างชัดเจน การจ้างแรงงานอายุน้อยกว่า 18 ปีลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 เชื่อเป็นผลดีต่อแรงงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานภาคประมงและอาหารทะเลสอดคล้องมาตรฐานสากล ตามนโยบายรัฐบาล

 

ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

          วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน 

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ” รายงานสถานการณ์แรงงานไทย

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล เข้าพบ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖  กระทรวงแรงงาน โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล และรายงานความคืบหน้าความต้องการแรงงานไทยของรัฐอิสราเอลในส่วนของพยาบาล ซึ่งมีรายได้ประมาณแสนกว่าบาทต่อเดือน และขณะนี้มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในภาคเกษตรสมัยใหม่ (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) ประมาณสองหมื่นห้าพันคน ซึ่งเมื่อหมดสัญญาจ้างต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาหาอาชีพรองรับให้แรงงานไทยที่มีความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่จากอิสราเอล รวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะเคลื่อนย้ายแรงงานไทยทางเรือและขึ้นฝั่งที่ประเทศไซปรัส ซึ่งในเด

ก.แรงงาน ร่วมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

           “ปลัดแรงงาน”นำคณะผู้บริหารและคู่สมรส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” รำลึกถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

Permanent Secretary for Labor revealed that the quality of life of fishermen is improved

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

          Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor special lectures on 'The launch of the findings from the Baseline Study on Labor, Fisheries and Seafood in Thailand' at the Anti-Trafficking Working Party Meeting in the Fisheries and Seafood Industry. 6/256 at Rattanakosin Room, 1st Floor, The Sukosol Hotel. This research is the first research done in Thailand covering the fishing sector and the aquatic processing industry. The "Ship to Shore Rights Project" is a collaboration between the Thai government, the Ministry of Labor, the European Union and the International Labor Organization to prevent and reduce unacceptable behavior in the fisheries and aquaculture industry in Thailand.

ก.แรงงาน จับมือ คสรท. เสวนากระตุ้นสังคมป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานยุค 4.0

วันที่: 
06 มีนาคม 2018

         ก.แรงงาน จับมือ คสรท. ร่วมเสวนา เรื่อง “การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานของทุนข้ามชาติในยุค 4.0” สร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ กระตุ้นสังคมเคารพและปกป้องสิทธิแรงงาน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม

 

Ministry of Labor organizes IOT vocational training course 4.0

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2018

          Mr.Suthi Sukosol, Director General, Department of Skill Development, Ministry of Labor, revealed that today the world has developed many technologies and changes rapidly. In particular, electronic devices can be connected to the Internet with a modern and sophisticated mechanism. These electronic devices can exchange information quickly and accurately. This is another factor in the life of the digital age. These are all part of the Internet of Things, or IOT, the "Internet of Things", meaning that everything is linked to the Internet.

นายกฯ ลงพื้นที่พบปะชาวประมง จัดระเบียบแรงงาน ดันสมุทรสาครฮับอาหารทะเล

วันที่: 
05 มีนาคม 2018

              นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน รับทราบความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ การควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง การสแกนม่านตาจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว พร้อมพบปะแรงงาน ผู้ประกอบการรับฟังสภาพปัญหาข้อเสนอแนะ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนสมุทรสาครเป็นฮับอาหารทะเล

 

ก.แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

วันที่: 
05 มีนาคม 2018

          วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Ministry of Labor to increase efficiency, reduce the process of developing a comprehensive integrated service center.

วันที่: 
05 มีนาคม 2018

          March 5, 2018 at 13.30 Mrs. Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor, as the president at the meeting of the Audit Committee, oversees and monitors the implementation of the service center jointly with the Ministry of Labor.

 

Syndicate content