รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่: 
16 ธันวาคม 2017

              วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ด่านหนองคาย ปรับระบบศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ เน้น สะดวก คล่องตัว

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

          รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน และ อธิบดีจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.หนองคาย กำชับ จนท.ปรับปรุงระบบการทำงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เกิดความคล่องตัว

 

แรงงานไทยตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทยต้องทำใบอนุญาต Tom Yam Pass

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

          กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียในตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ควรตรวจสอบนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานด้วยว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกำหนด และมีใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และขอให้นายจ้างดำเนินการขอทำใบอนุญาต Tom Yam Pass เพื่อป้องกันการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

ก.แรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการช่วงเทศกาลปีใหม่ ลูกจ้างได้หยุดยาว ๔ วัน

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างได้หยุดยาวต่อเนื่อง ๔ วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา พร้อมทั้งขอให้งดดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

Labour Ministry Gen ADul Sangsingkaew formed "Working Group" to study 12 issues from the Joint Standing Committee on Commerce Industry and Banking.

วันที่: 
13 ธันวาคม 2017
Labour Ministry Gen ADul Sangsingkaew formed "Working Group" to study 12 issues from the Joint Standing Committee on Commerce Industry and Banking.

          Gen ADul Saengsingkaew said The JSCCIB gave 6 groups 12 issues include

  1. Guidelines for potential labor utilization to reduce the shortage of labor.

  2. Set up Database of demand and supply to solve the shortage of labor.

  3. Immigration policy to prepare for Thailand 4.0 to scope of work of foreign workers.

  4. Improve relevant laws and rules such as Protection of workers on board and Progress on labor protections.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความเสมอภาคและการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียน

วันที่: 
15 ธันวาคม 2017

          นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายปณิธิ ศิริเขต ผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความเสมอภาคและการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม Impiana Hotel KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย Mr.

‘บิ๊กอู๋’ สั่งการ ช่วยเหลือ 51 คนหางาน เอาผิดกรณีจัดหางานไม่ถูกกฎหมาย

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017
รมว.แรงงาน สั่งการช่วยเหลือแรงงาน 51 คน ที่ถูกนายหน้าหลอกโอนเงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ประสานงานกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีจัดหางานผิดกฎหมาย และกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้แรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศให้เห็นผล
 

“บิ๊กอู๋” เร่งเครื่องพิสูจน์สัญชาติ ประสานทางการลาว เปิดศูนย์ฯ ในไทย บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

          รมว.แรงงาน หารือร่วม ออท.สปป.ลาวประจำประเทศไทย เตรียมประสานทางการลาว ออกหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐบาล สปป.ลาว พิจารณาจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทย อำนวยความสะดวกนายจ้างและแรงงานไม่ต้องกลับประเทศต้นทาง พร้อมให้บริการเบ็ดเสร็จในประเทศไทยเหมือนเมียนมาและกัมพูชา

“บิ๊กอู๋” จับมือ ออท.กัมพูชา เพิ่มศูนย์ฯ - ชุดโมบาย หนุน จนท.เร่งพิสูจน์สัญชาติทันเวลา

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

             รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน และ ออท.กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาของกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ได้ข้อสรุป เร่งจัดส่งหนังสือเดินทาง 1 แสนเล่มให้แล้วเสร็จ เพิ่ม สอท.กัมพูชาเป็นศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ อีกแห่งหนึ่ง กกจ.สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดระบบให้เกิดความคล่องตัว พร้อมเพิ่มชุดโมบาย 4 ชุดให้บริการ ลั่น พบข้อร้องเรียนทุจริตลงโทษขั้นเด็ดขาด พบเบาะแสร้องเรียนได้ที่ ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กทม. 10400 และสายด่วน 1506 รับข้อร้องเรียนจากทุกฝ่าย

 

Syndicate content