ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

MOL Inspector-Generals Audit Performance of Agencies in Prachuap Khiri Khan

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

            The Ministry of Labour’s Inspector-General followed up on the performance of government agencies under the Ministry of Labour in Prachuap Khiri Khan, following the government’s annual audit plan for 2019, whereby heads of relevant government agencies participated in the clarification and reporting.

 

‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'ขรก.รุ่น 23 ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019
          ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ ข้าราชการใหม่ รุ่น 23 มุ่งมั่นปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ และเป็นข้าราชการที่ดี ที่ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
 
 
 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำร้องตามมาตร 120 ของลูกจ้างบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิรช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน และบริษัท นิชิเวิร์ล จำกัด จำนวน 4 คน 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน หมอบหมาย นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Organizes Job Fair in Honour of Royal Institution in Udon Thani

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2019

        The Ministry of Labour organized a job fair at Central Plaza, Udon Thani. The event hosted many activities, such as meeting with workers, recruiting employees with over 3,500 job vacancies, practicing and demonstrating freelance jobs and career counseling to enhance the quality of life and reduce inequalities, following government policy.

 

MOL Develops Supply Chain and Promotes CSR Among Businesses

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2019

           The Ministry of Labour, together with ILO, EU and the Organization for Economic Cooperation and Development, implemented the Sustainable Supply Chain Development Project in Asia, in Thailand. The program aims to promote the private sector to follow human rights principles, have labour standards, save the environment, and be responsible for society in conducting sustainable business in the region.

 

ก.แรงงาน ประชุม แนวทางจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

           วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการโอนเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ก. แรงงาน ประชุม ‘คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน’

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... ในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 13 (4) และการดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 และศาลแรงงานภาค 5 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'NBT ครบรอบ 31 ปี'

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 11.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงยินดีและมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) ณ อาคารสถานีวิทยุ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 

ก.แรงงาน ประชุม ‘ใช้จ่ายงบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 6/62’

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  (สป.รง.) ครั้งที่ 6/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ติดตามเงินกันเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรรเงินงบประมาณจากงบสำรองผลผลิต ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
Syndicate content