คณะผู้บริหารจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สสส. และกรมอนามัย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศไทย

วันที่: 
11 มกราคม 2019

            วันที่ 11 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะบุคคลเข้าพบ ได้แก่ 1) นายโคจิ อาโอกิ ประธานกรรมการบริษัท ไอซิน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (PRESIDENT) นายริวอิชิ อาโอยามะ รองประธานกรรมการบริษัท ไอซิน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VICE PRESIDENT INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT HR & GA DEPARMENT) และคณะผู้บริหารจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ และ 3) แพทย์หญิง สาริษฐา สมทรัพย์ แพทย์ชำนาญพิเศษ กรมอนามัย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานร่วมกัน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับร

ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
11 มกราคม 2019

            วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดตั้ง บก. หรือคณะทำงานประสานงานภายในกระทรวงแรงงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

วันที่: 
20 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
จังหวัด: 

ตราด

เบอร์โทรศัพท์: 
039510326

 20มีนาคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 15 กุมภาพนธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงาน Songkhla Job Fair 2019 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่: 
15 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด: 

สงขลา

เบอร์โทรศัพท์: 
074314845

 15กุมภาพันธ์2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี
จังหวัด: 

สระบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
036-351806-8

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

วันที่: 
30 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด: 

สุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์: 
044-153021-2

 30มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง
จังหวัด: 

บุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์: 
044666538 ต่อ 102

 24มกราคม 2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัด: 

ราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
032-322261-2

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 23 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ บริเวณ Walk Way ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่: 
23 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ บริเวณ Walk Way ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สานครพนม อำเภอเมือง
จังหวัด: 

นครพนม

เบอร์โทรศัพท์: 
042513114

 23มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 21 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
21 มกราคม 2019
สถานที่: 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
0 2248 2891 - 5 ต่อ 22 - 23

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

 

Syndicate content