ก.แรงงาน พร้อมสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

วันที่: 
14 ธันวาคม 2017

          รมว.แรงงาน เปิดงาน KICK – OFF โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและผู้มีรายได้น้อย เน้นเพิ่มทักษะฝีมือ สามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

‘บิ๊กอู๋’ ตั้ง ‘Working Group’ ศึกษาข้อเสนอ 12 ประเด็น จาก กกร. วางอนาคตแรงงานไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
13 ธันวาคม 2017
รมว.แรงงาน ตั้ง Working Group ศึกษาข้อเสนอ 12 ประเด็นจาก กกร. วางอนาคตของแรงงานไทย เพื่อสอดรับกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
 

ศาสตรพระราชาppt8

ศาสตรพระราชาppt8

ศาสตรพระราชาppt7

ศาสตรพระราชาppt7

ศาสตรพระราชาppt6

ศาสตรพระราชาppt6

ศาสตรพระราชาppt5

ศาสตรพระราชาppt5

ศาสตรพระราชาppt4

ศาสตรพระราชาppt4

ศาสตรพระราชาppt3

ศาสตรพระราชาppt3

ศาสตรพระราชาppt2

ศาสตรพระราชาppt2

ศาสตรพระราชาppt1

ศาสตรพระราชาppt1
Syndicate content