“บิ๊กอู๋” กำชับ! กระทรวงแรงงานจัดเต็ม ครบทุกบริการรองรับคนหางาน

วันที่: 
11 มิถุนายน 2018

   โฆษกแรงงาน เผย พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ เร่งดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาการว่างงานปริญญาตรี แจงตัวเลขผลสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ปี 61 คนรุ่นใหม่ต้องการฝึกอาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระมากสุด ขณะที่บางส่วนต้องการไปทำงานต่างประเทศ ย้ำ กระทรวงแรงงานมีพร้อมทุกบริการรองรับคนหางาน

Gen. Adul went to Kamphaengphet - Nakhon Sawan to visit the vocational training with low income.

วันที่: 
11 มิถุนายน 2018

              Today (Jun 11, 2018) H.E.

Department of Labor Protection and Welfare is concerned about football fans, suggest appropriate time to prevent accidents and absenteeism.

วันที่: 
11 มิถุนายน 2018

          Mr. Ananchai Uthaiwattanachep, Director General of the Department of Labor Protection and Welfare revealed that the 2018 World Cup, which is scheduled to play from June 14 to July 15, 2018 is a period of football fans around the world to pay attention. Thailand is expected to have football fans to watch a lot of broadcast. However, in order to prevent the danger of work due to insufficient rest as well as to work late or absent from work, the Department of Labor Protection and Welfare is asking employees to allocate time to watch the broadcast. The World Cup is appropriate and there is enough rest time to prevent potential hazards from work.

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่กำแพงเพชร - นครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ

วันที่: 
11 มิถุนายน 2018

             รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร - นครสวรรค์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ย้ำ รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้  สร้างชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน  

The Ministry of Labor says that students who have completed a bachelor's degree have no job for many reasons, recommend to study the field of marketing is definitely work.

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

            On June 9, 2018, Mrs.Petcharat Sinauy, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Labor as a spokesperson for the Ministry of Labor revealed that the number of unemployed graduates was higher than that of other education levels. The data from the Office of the Higher Education Commission (MOET) for the past five years (2013-2020) About 300,000 graduates each year and employment data of the National Bureau of Statistics. In May 2018, the number of unemployed graduates with 170,900 undergraduates reached a new bachelor's degree. The other is an undergraduate graduate. In total, unemployment has many causes, such as the selection of unwanted lines in the labor market.

ก.แรงงาน แจง จบป.ตรีเตะฝุ่นมีหลายสาเหตุ แนะ เรียนสาขาตลาดรองรับ มีงานทำชัวร์

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

             “โฆษกแรงงาน” แจง กรณีผู้จบ ป.ตรี ตกงานสูง มีหลายสาเหตุ อาทิ จบสาขาตลาดไม่รองรับ ค่านิยมเรียนตามเพื่อน ทำงานต่ำกว่าวุฒิ ศึกษาต่อ ไม่ต้องการทำงาน เปลี่ยนงานใหม่เพื่อหาประสบการณ์ รับช่วงธุรกิจครอบครัว เป็นต้น ก.แรงงาน จับคู่คนกับงานผ่านสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพแก่คนไทยทุกกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงตำแหน่งงานว่าง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง

 

Ministry of Labor held a CIO Conference.

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

          On June 8, 2018, at 3:00 PM, Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary, Ministry of Labor chaired the CIO meeting at the Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labor.

-----------------------------------------------

 

 

ก.แรงงาน ประชุม CIO

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

          วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม CIO ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2561

 

 

The Ministry of Labor held a conference with the provincial authorities to carry out the project in the same direction.

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

          On June 8, 2018, at 10:30 am, Mr. Varanon Peetiwan, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Labor, chaired the Vedio Conference with regional offices on the implementation of the program to increase the income potential of low income registered voters. Understand and cooperate in the same direction at the meeting room on the 5th Floor, Ministry of Labor.

-----------------------------------------------

Syndicate content