ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“ผู้ตรวจแรงงาน”ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

           ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการตรวจราชการปี 2562 โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมชี้แจงและรายงานผล

 

วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน

วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน

Inspector-General of Labour Visits Trainees in Skill Development Project to Support Thailand 4.0 in Prachuap Khiri Khan

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019

            On July 8, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Somsak Apiwantakul, Director-General from the Department of Employment Ms. Ms. Anchana Hiranprueck and committee visited Prachuap Khiri Khan Provincial Labour Office in Muang, Prachuap Khiri Khan. The committee then visited trainees of the skill development project to support the technological changes of the industrial sector and service Thailand 4.0 in male hairdressing. There was a total of 22 participants attending the training, whereby skills attained can be used to earn a sustainable living. The training took place at the Skill Development Office, Prachuap Khiri Khan.

 

 

MOL Committee Meets on Performance Evaluations of Government Officials and Permanent Employees

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019

          On Tuesday 9, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting of the committee for screening and evaluating the performance of government officials and permanent employees under the Office of the Permanent Secretary of Labour Regular assessment for the assessment period 1 (October 1, 2018 - March 31, 2019) at Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour. The meeting considered the impartiality standards of government official performance evaluations and screening for impartiality in assessing the efficiency and effectiveness of permanent employees under the Ministry of Labour for the first assessment in 2019 (between October 1, 2018 - March 31, 2019).

MOL Meets to Follow Up On National Labour Day 2019 Demands

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019
          Today (July 9, 2019) at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the working group to follow up on the implementation of actions addressing the demands from the National Labour Day 2019, No. 1/2562. The meeting considered actions in response to demands from the National Labour Day 2019 by the National Labour Day 2019 organizing committee year and progress in the implementation of each claim. The relevant departments to each request presented the progress and results to the secretariat, who will summarize the overview to the Permanent Secretary of Labour for acknowledgment, whereby labour organization groups that gave the demands will then later be informed.

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2019

        ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 3,500 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

 

ก.แรงงาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หนุนเอกชนประกอบธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2019

           กระทรวงแรงงาน ร่วมกับไอแอลโอ อียู องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดำเนินโครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียในส่วนของประเทศไทย ส่งเสริมภาคเอกชนปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานแรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

 

Permanent Secretary of Labour Records “Clear-Cut, Chudjane”

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

          On Monday, July 8, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol recoded the “Clear-Cut, Chudjane” program on accelerating the labour movement following the ASEAN consensus. The recording took place at the National Broadcasting Services of Thailand (NBT), Channel 11, and will air on July 9, 2019, at 16.00 to 16.30 hours. 

 

MOL Computer Management Committee Meets

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            On July 8, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the Computer Management Committee Meeting of the Ministry of Labour No. 3/2019, which took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

The Foreign Worker Management Policy Committee Approves for 2 Million Foreign Workers to Continue working for another 2 years

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

          The Foreign Worker Management Policy Committee approved for over 2 million foreign workers of the 3 nationalities whose work permits will end in the 2019 and 2020, with permits still unexpired, to be processed following the MOU without having to travel outside the Kingdom, and able to work in Thailand for another 2 years until March 31, 2022.

 

Syndicate content