รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อตอบสนองยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สถาน

ผต.แรงงาน ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่: 
12 กันยายน 2019

         วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีพันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.) ต่อจากนั้น ได้มีการอภิปรายเรื่อง ความคาดหวังของผู้ตรวจราชการในการปฏิบัติงานของ ทปษ. โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

"ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเ

ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ

ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องคำนึงถึง

กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านแรงงาน สร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้แรงงานอิสระ เข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม

กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านแรงงาน
สร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้แรงงานอิสระ

Myanmar’s Ambassador Discusses Closure of Children Learning Center in Ranong with Labour Minister and Requests Reduction of Visa Fees

วันที่: 
10 กันยายน 2019

          The Labour Minister welcomed Ambassador of Myanmar to Thailand on courtesy call to introduce and discuss labour issues on the closure of the Myanmar Children's Learning Center in Ranong on August 24, 2019. Myanmar’s Ambassador also requested to temporarily reduce the visa fee for migrant workers applying for stay in the Kingdom from 1,900 Baht / year to 500 Baht / 2 years for the benefit of employers and foreign workers.

 

Cabinet Approves Improved Compensation for State Enterprise Employees Effective September 30th

วันที่: 
10 กันยายน 2019

          The Permanent Secretary of Labour revealed the Cabinet’s resolution to approve the Ministry of Labour’s proposal to increase the compensation rate for employees who have worked for 20 consecutive years and more, to receive the wages at the same rate as the final pay, for 400 days and increase the compensation in the workplace equal to the final pay of 400 days, to compensate employees who have benefited the state for a long time. This is effective for state enterprise employees that will retire on September 30, onwards; over 7,000 state enterprise employees will benefit from this.

นายกสมาคมนักบินไทย หารือ ‘หม่อมเต่า’เร่งแก้นักบินจบใหม่ล้นตลาด

วันที่: 
11 กันยายน 2019

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมนักบินไทย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหานักบินล้นตลาด หลังพบนักบินไทยจบใหม่ตกงานสะสมหลายร้อยคน

 

Syndicate content