ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อะไรพัง! ช่างประชารัฐ #กระทรวงแรงงาน ซ่อมได้

 อะไรพัง! ช่างประชารัฐ

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

วันที่: 
11 มิถุนายน 2019

           กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2562 เปิดตัวรายงานผลสำเร็จโครงการความร่วมมือการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2561 ตามที่ประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ทุกภาคส่วนร่วมมือต่อต้านการใช้เด็กให้หมดไปจากประเทศไทย

 

MOL Trains “Royal Volunteers in Program 904 for Batch 2/61”

วันที่: 
10 มิถุนายน 2019
 

ก.แรงงาน อบรม ‘จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2/61’

วันที่: 
10 มิถุนายน 2019
 
          วันนี้ (10 มิ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 500 คน เข้าร่วมรับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 

ก.แรงงาน ประชุม ‘งบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 5/62’

วันที่: 
10 มิถุนายน 2019
          วันนี้ (10 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  (สป.รง.) ครั้งที่ 5/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ติดตามเงินกันเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรรเงินงบประมาณจากงบสำรองผลผลิต ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 

MOL Receives “Ananda Mahidol Day Pin”

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

            On June 9, 2019, Princess Maha Chakri Sirindhorn presented an “Ananda Mahidol Day pin” for 21019, to the Ministry of Labour’s Inspector-Generals Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen, as the ministry’s representative. The occasion took place at the Aor.Por.Ror. building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

MOL Lays Flowers in Commemoration on Ananda Mahidol Day

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

            On June 9, 2019, at 08.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul led the Ministry of Labour’s officials to lay flowers at the royal statue of Ananda Mahidol, King Rama VIII in commemoration of the former monarch on the anniversary of his passing. The ceremony took place at the statue of the king, Rama VIII building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

MOL Places Flowers to Honour Statue of King Ananda Mahidol

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

          On June 9, 2019, at 07.30 hours, Mr. Suttipong Kosonviriyakit, Director of the Human Resources Management Division, Office of the Permanent Secretary of Labour, represented the Ministry of Labour, alongside government officials under the Office of the Permanent Secretary for Labour, to place flowers at the royal statue of King Ananda Mahidol. The statue is placed inside a monastery within Wat Suthat Thepwararam, Bamrung Muang road, Ratchabopit, Phra Nakhon, Bangkok.เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.

 

MOL Places Flowers to Honour Statue of King Ananda Mahidol

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

          On June 9, 2019, at 07.30 hours, Mr. Suttipong Kosonviriyakit, Director of the Human Resources Management Division, Office of the Permanent Secretary of Labour, represented the Ministry of Labour, alongside government officials under the Office of the Permanent Secretary for Labour, to place flowers at the royal statue of King Ananda Mahidol. The statue is placed inside a monastery within Wat Suthat Thepwararam, Bamrung Muang road, Ratchabopit, Phra Nakhon, Bangkok.เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.

 

Syndicate content