หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงานทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Magazine MOL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฉากกั้นห้อง (Partition) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562