ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลโครงการบำรุงดูแลรักษาระบบบริหารงานเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และ หลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสาถนที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณ กระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/12/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
25/11/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดกระทรวงแรงงาน (MA)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2562