หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับผู้อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าถุงผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับรักษาการที่ปรึกษากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Creating a Sustainable Development Ideas สร้างสรรค์อาชีพในชุมชนด้วยคุณค่าเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Creating a Sustainable Development Ideas สร้างสรรค์อาชีพในชุมชนด้วยคุณค่า เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
14
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อแผนที่ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฉากหลังงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพี้นฐานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2561
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2561