หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมุลวิจัยด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประดับผ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู บริเวณรอบรั้วกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562