พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
16/10/2560
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2560
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2560
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2560
5
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2561
28/09/2560
6
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/09/2560
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรือง
28/09/2560
8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/09/2560
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2560
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม
17/10/2560
11
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2560
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องปฏิบัติงาน
28/09/2560
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560)
29/09/2560
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2560
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ"จิตอาสาประชารัฐกระทรวงแรงงาน"
17/10/2560
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560