พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 075 620689
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 034 623408
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 812787
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 055 710102-3
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 043 245328
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 039 325985
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 535342
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 038 784419
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 056 412603
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 044 835682
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 077 503244
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 053 750615-6,717513
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 053 222567 ต่อ 20
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 075 211487 ต่อ 11
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 039 511911,520220
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 055 513468,541450-1
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 037 313097
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 034 290731-4,254410
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 042 513540
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 044 245755
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 075 322424 ต่อ 19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 056 223922
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 0 2580 7072 ต่อ 24
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส 073 532333-6 ต่อ 101
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน 054 771634
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ 042 491344
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 044 614437,621764
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 0 2567 5101-2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 611973
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 037 454030-2 ต่อ 14
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 073 323191-4,332206 ต่อ 111
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 336443
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 054 484001-2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 076 411994
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 074 614011,621447-8
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 056 613290,651166-7
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 055 251850
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 032 428620,427195
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 722394
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 054 522231-2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 076 240418
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 043 722251,722262
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร 042 611708
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 612600
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 045 712657 ต่อ 12, 724680
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 073 274483 ต่อ 103
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 043 527735-6
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 077 821923,821925
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 038 615300
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 032 319853,321985
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 036 413499
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง 054 265018-25 ต่อ 600
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน 053 510488,511888
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 042 812261-3
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 045 613560,631068 ต่อ 111
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 042 713551
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 074 448617,448613-6 ต่อ 31-32
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 074 721353,721332 ต่อ 18
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 0 2755 6291
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 034 715541,716181
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 034 820507-8,426041
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 037 425070-3 ต่อ 13
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 036 212165,212006
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 036 521498-9
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 055 613196
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 035 535428, 535389-91
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077 282283
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 044 514815
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 042 421122
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 042 312615-6
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 035 612199,612699,626337
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 042 325996-7
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 431964-7 ต่อ 102
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 056 512598,512798
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 045 245436 ต่อ 101
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ 045 451427 ต่อ 102

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมธานี 0 2567 0777-8 ต่อ 100
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 038 877074
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043 370592
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเหนือ จ.เชียงใหม่ 053 016854