ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อัลบั้ม1

อัลบั้ม1

สนร.เกาสง ได้จัดแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประเภทฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้กับแรงงานไทย

สนร.เกาสงได้จัดแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประเภทฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้กับแรงงานไทย 2 แห่ง สำหรับผู้เข้าร่วมงานแห่งละ 200 คน ดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเริ๋นเต๋อ เมืองไถหนาน 

 

สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแม่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-18.30 น. สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแม่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างเครือข่ายแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยของสนร.เกาสง  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

โดยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาไทยรอบ 8 ทีมสุดท้าย  ตะกร้อ 32 ทีม วอลเล่ย์บอลชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง ประเภทละ 16 ทีม โดยมีทีมนักกีฬาไต้หวัน อินโดนีเซีย  และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมแข่งขันตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล ร่วมกับนักกีฬาไทย และมีนักกีฬาเวียดนามร่วมอยู่ในทีมนักฟุตบอลของไทย

สนร. เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงจัดงานแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น. สนร.เกาสง ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงจัดงานแข่งขันกีฬาวันแรงงานประจำปี 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเยี่ยนเฉา โดยจัดแข่งขันฟุตซอลและตะกร้อรอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งนางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวปิดงาน เวลา 17.00 น. โดยได้แจ้งให้แรงงานไทยรับทราบถึงความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบถ้วยและเงินรางวัล ดังนี้ ทีมชนะเลิศ 4,000 เหรียญไต้หวัน รองอันดับ1 3,000 เหรียญไต้หวัน รองอันดับ2 2,000 เหรียญไต้หวัน และรองอันดับ3 1,000 เหรียญไต้หวัน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง

สนร. เกาสง ได้ติดตามใบมรณบัตรและสิทธิประโยชน์กรณีนายกมล  ธนกุลนิธิชัย แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานกับนายจ้างไต้หวันแล้วเสียชีวิต เนื่องจากได้รับสารพิษและสารเคมีประเภทฟอสฟอรัส และสังกะสี ขณะทำงาน  โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นเงิน 3,524,093 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 3,976,938.95 บาท ซึ่งนายพูน แดนกระโทก บิดาของนายกมล ได้มีจดหมายขอบคุณ สนร. เกาสง และล่ามของสำนักงานฯ ที่ได้ติดตามใบมรณบัตรและให้ความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้แสดงความขอบคุณด้วยการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยส่งมาให้ที่ไต้หวันด้วย

สนร.เกาสง ร่วมกับกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันจัดการแข่งขันกีฬาวันแรงงานประจำปี 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวัน จัดการแข่งขันกีฬาวันแรงงานประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเยี่ยนเฉา เมืองเกาสง โดยในงานมีการแข่งขันฟุตซอล วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง การทำบุญผ้าป่า และการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน มีทีมนักกีฬา และกองเชียร์จากพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวันเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 

เกาสง

สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองเกาสง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่แรงงานไทยและชุมชนชาวไทยในเขตเมืองเกาสงและเมืองใกล้เคียง ณ อาคารที่ทำการสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง โดยมีผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์ และงานนิติกรณ์กว่า 180 คน และในวันเดียวกัน สนร. เกาสง ได้จัดให้แรงงานไทยได้ทำแบบสอบถามด้านแรงงานเพื่อประกอบการทำวิจัยของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และได้เปิดให้บริการยื่นเอกสารขอรับรองการจ้างงานของนายจ้างไต้หวันด้วย

Syndicate content