พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วีดิทัศน์กระทรวงแรนงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวปาฐกถาขับเคลื่อน Vision Ends เป้าหมายดำเนินงานปี 2561

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย