วีดิทัศน์กระทรวงแรนงงาน

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย