วันที่ ชื่องาน สถานที่
14 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดขอนแก่น "KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 5 ขอนแก่นฮอลล์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต รายละเอียด
27 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 รถประจำทางสายที่ผ่าน ถนนดินแดง 12 13 36 36(ก) 545 73 73(ก) 157 163 168 รถปรับอาการ สาย ปอ. 171 172 514 529 ถนนวิภาวดี 24 69 92 187 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 24 69 92 187 538 555 รายละเอียด
30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019 โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
05 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 Job Fair @ Nonthaburi วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-17.00 น. แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 Korat Smart Job IT 2019 ณ เทอร์มินอลลฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รายละเอียด
13 มิ.ย. 2562 - 14 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงานและจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด
18 มิ.ย. 2562 วันนัดพบแรงงาน ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (Job It) จังหวัดอุดรธานี ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 โครงการงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดอุดรธานี ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม ๒๕62 ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียด
09 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้นG รายละเอียด
10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
11 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M รายละเอียด
23 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2562 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
25 ก.ค. 2562 วันนัดพบแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
23 ส.ค. 2562 งานวันนัดพบแรงงาน ฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียด
10 ก.ย. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้นG รายละเอียด
17 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 นัดพบแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพ รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 นัดพบแรงงาน ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รายละเอียด
12 ธ.ค. 2562 วันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ศาลากลางจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2563 ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิเงทรา รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่1 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด
28 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน บริเวณบูธกระทรวงแรงงาน ในงานตากสินมหารานุสรณ์ ประจำปี 2562 รายละเอียด
09 ม.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2563 โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
10 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงานย่อย อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง รายละเอียด
21 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน "ถนนงาน ลานอาชีพ" อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รายละเอียด
22 ม.ค. 2563 วันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจัหวัดสสกลนคร รายละเอียด
22 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รายละเอียด
23 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน จังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
28 ม.ค. 2563 วันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์อาหารชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี รายละเอียด
29 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี รายละเอียด
29 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียด
30 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ลาน R-Square ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุรินทร์ รายละเอียด
04 ก.พ. 2563 - 05 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงานย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียด
07 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563 Songkhla Job Fair 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
12 ก.พ. 2563 JobFairUdonthani2020 ตึกคอมอุดรธานี รายละเอียด
13 ก.พ. 2563 วันนัดพบแรงงาน 2563 ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ถ.องค์การฯ สาย1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Chiang Rai IT Jobfair 2020 ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Chiang Rai IT Jobfair 2020 ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
21 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563 งานนัดพบแรงงานใหญ่ และมหกรรมอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ “Northern Job & Career Expo 2020” ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รายละเอียด